Aktualności

DRUHNY I DRUHOWIE ROZPOCZĘŁA SIĘ KAMPANIA 1%

TRWA OD 01.01.2019 R. DO 30.04.2019 R.

PAMIĘTAJ O SWOJEJ JEDNOSTCE

ZACHĘĆ PRZYJACIÓŁ I NAJBLIŻSZYCH,

WYPEŁNIAJĄC PIT WPISZ NR KRS 0000 116 212

[Regulamin 1%]

[Załącznik nr 1 do regulaminu 1% 1%]

Emeryci i renciści też mogą przekazać 1% podatku dla strażaków

[Ulotka 1%]

Posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. lubelskiego

W dniu 10 grudnia 2018 r. o godz. 11.00 w sali okolicznościowej Hotelu Regionalnego w Pełczynie, pow. świdnicki, odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. lubelskiego z udziałem Druha Waldemara Pawlaka Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP, prezesów OP ZOSP RP woj. lubelskiego oraz Komisji

OW ZOSP RP .

W trakcie spotkania za aktywną działalność społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej w szeregach ochotniczych straży pożarnych oraz w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania Związku odznaczeni zostali:

Złotym Znakiem Związku:

1. druh BOCHYŃSKI Stanisław

2. druh CIUPAK Marian

3. druh GĄSKA Mirosław

4. druh KOMOR Tadeusz

5. druh ks. RZEŹNIK Janusz

6. druh SZCZERBA Jan

7. druh WINIARZ Zygmunt

8. druh ZADURA Zbigniew

9. druh ZIELIŃSKI Janusz

MEDALEM HONOROWYM imienia Bolesława Chomicza

10. Ochotnicza Straż Pożarna Dołhobyczów – (Jednostkę OSP reprezentował Druh Kowalczuk Henryk)

11. druh BUDZYŃSKI Stanisław

12. druh KOZACZUK Władysław

13. druh ŁATKA Antoni

14. druh ŁOJEK Marek

15. druh MIAZGA Franciszek

16. druh STANIBUŁA Ryszard

17. druh WOJTAŚ Leszek

Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa:

18. druhna PROKOPOWICZ Agnieszka

Na zakończenie Posiedzenia odbyło się spotkanie opłatkowe.

[Galeria zdjęć]

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

42. edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ph. "Młodzież Zapobiega Pożarom" - przewidywany termin eliminacji wojewódzkich - 25 kwietnia 2019 r.

W przypadku ewentualnej zmiany planowanego terminu, powiadomimy oddzielnym pismem.

UWAGA!!!

Poniżej Uchwała nr 7/1/2017 Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zmian do Regulaminu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” zawierająca zmiany w podziale na grupy wiekowe w związku ze zmianą ustroju szkół.

[Zniana do Regulaminu - Uchwała nr 7.1.2017]

Stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę

W dniu 18 listopada 2018 roku w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie odbyła się msza i uroczystości z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i 40. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Papieża.

Delegacji druhów z województwa lubelskiego przewodził druh Marian Starownik - prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie.

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej uprzejmie zaprasza na:

XX Ogólnopolskie Spotkania Zespołów Artystycznych Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach Krajowego Festiwalu Zespołów Ludowych w dniach 18 – 19 sierpnia 2018 roku w Amfiteatrze Miejskim w Parku Królowej Heleny w Bielsku Podlaskim woj. podlaskie

[Plakat]

Fundusz Sprawiedliwości - wyniki naboru

W dniu 06 sierpnia 2018 roku Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło wyniki XII naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Programu I, Priorytetu IIIB. Poniżej przedstawiamy listę jednostek samorządu terytorialnego: gmin i miast na prawach powiatu z obszaru województwa lubelskiego.

Mając na uwadze dotychczasową dobrą współpracę z samorządami zapraszamy do skorzystania z oferty handlowej przygotowanej przez OW ZOSP RP woj. lubelskiego.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30 pod numerami telefonów bądź drogą mailową:

OW ZOSP RP w Lublinie - 81 536 13 10, e - mail: lublin@zosprp.pl

Filia Biała Podlaska - 83 343 24 88, e - mail: biala.podlaska@zosprp.pl

Filia Zamość - 84 638 44 44, e - mail: zamosc@zosprp.pl

[Wyniki naboru]

XXV Ogólnopolski Konkurs Kronik i koncert okolicznościowy

Szanowni Państwo,

XXV Ogólnopolski Konkurs Kronik i Konkurs na monografie w tym roku odbędzie się w Warszawie w dniach 7-8-9 września br. Prosimy o przesyłanie kronik i monografii wraz z kartami informacyjnymi do biura Zarządu Głównego do 15 sierpnia br. Jednocześnie przypominam, że według regulaminu kroniki mogą być oceniane co 2 lata.

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej we wrześniu ubiegłego roku w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie zorganizował uroczystości inaugurujące obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

W roku jubileuszu Niepodległej w 40. rocznicę wyboru Papieża-Polaka chcemy przygotować koncert w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie pod hasłem „Myśląc Ojczyzna” zapożyczony od wiersza Świętego Jana Pawła II.

Przewidujemy udział około 1200-1500 wykonawców – członków Orkiestr i zespołów wokalnych działających pod patronatem Ochotniczych Straży Pożarnych.

W załączeniu karty zgłoszeń

Zgłoszenia przesyłać na adres

Dział Programowy

Związek OSP RP

ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa

tel. 22 509 50 50

fax. 22 827 53 29

www.zosprp.pl

Ponadto proszę przesłać dodatkowo zgłoszenia elektronicznie do wiadomości do OW ZOSP RP w Lublinie

- na adres:lublin@zosprp.pl

[karta zgłoszenia Konkurs Kronik]

[karta zgłoszenia Konkurs Monografia]

[karta zgłoszenia Koncert Warszawa]

XV Europejskie i XVIII Krajowe Zawody Sikawek Konnych.

Informujemy, że Zarządu Oddziału Powiatowego w Kościanie wraz z Samorządami Powiatu Kościańskiego organizuje XV Europejskie i XVIII Krajowe Zawody Sikawek Konnych.

Do udziału w zawodach zapraszamy po dwie drużyny z poszczególnych powiatów województwa wielkopolskiego oraz po cztery drużyny z pozostałych województw. Planowana liczba drużyn krajowych - 40, zagranicznych - 10. Decyduje kolejność zgłoszeń!

Termin: 12.08.2018r.

Miejsce: Cichowo - gmina Krzywiń, powiat kościański, województwo wielkopolskie.

Termin zgłoszeń: do 9.07.2018r.

Zgłoszenia drużyn: Anna Stefaniak Urząd Miasta i Gminy Krzywiń, ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń, tel. 65 5170525 wew. 212, adres e-mail anna.stefaniak@krzywin.pl

Zgłoszenia proszę składać według załączonego wzoru w wersji komputerowej lub ręcznie, pamiętając o czytelnym wypełnieniu wszystkich pól (duże, drukowane litery).

Odpłatność za udział w zawodach: 600 zł + 23%VAT.

Termin odpłatności wg informacji na fakturze. Organizator w ramach opłaty zapewnia wyżywienie w dniu zawodów dla drużyn, upominki okolicznościowe oraz zaprzęg konny do sikawki (drużyna może posiadać własny zaprzęg).

W przypadku nie przybycia drużyny na zawody wpisowe nie podlega zwrotowi.

Wszelkie informacje dodatkowe będą zamieszczane na stronie:

http://www.zosprp.poznan.pl/

https://www.facebook.com/ZOSPRP/

https://www.facebook.com/zosprpkoscian/

www.krzywin.pl

Osoba do kontaktu: Grzelczyk Tomasz tel. kom. 697-095-392, e-mail: grzelczyk.tomasz@gmail.com

[Ogloszenie Sikawek Cichowo 2018]

[Załącznik nr 1 zgłoszenie drużyny]

[Załącznik nr 2 ankieta drużyny]

[Załącznik nr 3 karta drużyny]

[Załącznik nr 4 dane osobowe, wizerunek]

[Regulamin sikawek]

[Zał. 1 tor do regulaminu]

[Zał. 2 tor do regulaminu]

[Zał. 3 tor do regulaminu]

[Zał. 4 tor do regulaminu]

Nabór wniosków na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości na wyposażenie strażaków ochotników województwa lubelskiego

Minister Sprawiedliwości zaprasza jednostki sektora finansów publicznych – jednostki samorządu terytorialnego – gminy i miasta na prawach powiatu – z obszaru województwa lubelskiego, do składania wniosków w ramach XI naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Programu I, Priorytetu IIIB: Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem - na rok 2018, w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Dysponent Funduszu umożliwia zadawanie pytań dotyczących ogłoszonego naboru wniosków za pośrednictwem adresu

e-mail: funduszsprawiedliwosci@ms.gov.pl

Odpowiedzi na pytania zostaną opublikowane na stronach internetowych Dysponenta - Biuletynu Informacji Publicznej.

Dysponent Funduszu zastrzega sobie możliwość odpowiedzi na wybrane pytania.

Aby złożyć wniosek w wersji elektronicznej należy skorzystać z serwisu Witkac:

1. Należy założyć konto na stronie www.witkac.pl

2. Następnie na stronie należy wybrać z listy nabór ogłoszony przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

https://witkac.pl/#/contest/view?id=6768

[ogłoszenie naboru]

[instrukcja skladania wniosków]

[pytania i odpowiedzi]

[witkac krok po kroku]

Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych w Krasnymstawie

24 czerwca 2018 r. przeprowadzone zostały Wojewódzkie Zawody Sportowo -Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych

w Krasnymstawie. Udział wzięło 37 drużyn, w tym 22 drużyny męskie i 15 kobiecych.

Komisję sędziowską stanowili funkcjonariusze PSP oraz druhowie OSP.

Zawody rozgrywano w konkurencjach:

Ćwiczenie bojowe oraz sztafeta pożarnicza 7x50 m z przeszkodami.

Kolejność czołowych miejsc w poszczególnych konkurencjach była następująca:

Klasyfikacja generalna grupa C Kobiety :

1. Garbów.

2. Opatkowice.

3. Parczew.

Klasyfikacja generalna grupa A - mężczyźni:

1.Wola Przybysławska.

2.Opatkowice.

3. Wielkolas.

[Galeria zdjęć]

Partnerami przy organizacji zawodów byli:

KW PSP Lublin, Totalizator sportowy, OW ZOSP RP w Lublinie

Mistrzostwa Województwa Lubelskiego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Parczew 20 czerwca 2018 r.

20 czerwca 2018 roku na obiektach sportowych MOSiR w Parczewie odbyły się Wojewódzkie Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Organizatorami zawodów byli: Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie dh. Marian Starownik oraz Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie st. bryg. Grzegorz Alinowski.

Komisję sędziowską stanowili funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej pod przewodnictwem kpt. Grzegorza Tymoszuka.

O stronę organizacyjną Mistrzostw zadbał gospodarz, czyli Komenda Powiatowa PSP w Parczewie.

W zawodach wzięły udział 24 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze: 12 drużyn chłopięcych oraz 12 dziewczęcych.

Celem zawodów jest popularyzowanie wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej, kształtowanie świadomości ratowniczej wśród młodzieży, mobilizowanie do stałego doskonalenia obsługi sprzętu pożarniczego oraz ocena wyszkolenia członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych a także wyłonienie najlepszych drużyn do startu w zawodach krajowych MDP.

Zawody w konkurencjach rozwinięcie bojowe oraz bieg sztafetowy 400m z przeszkodami zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującym Regulaminem Młodzieżowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych MDP-1/2010.

Opracowanie: asp. Tomasz Stachyra

Zdjęcia: Gawlik Dariusz, Sławomir Galiński, Tomasz Stachyra,

[protokół z zawodów MDP]

[Galeria zdjęć]

INFORMACJA O XXXIII WOJEWÓDZKIM PRZEGLĄDZIE ORKIESTR DĘTYCH OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W 2018 ROKU

W niedzielę dnia 17 czerwca 2018 roku w Niedrzwicy Dużej odbył się XXXIII Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych Ochotniczych Straży Pożarnych pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego, w którym udział wzięło 10 orkiestr z województwa lubelskiego:

1. Kiełczewice Górne

2. Kraśnik

3. Lubartów

4. Mełgiew

5. Niedrzwica Duża

6. Niedrzwica Kościelna

7. Stoczek Łukowski

8. Szastarka

9. Tarnogród

10. Tomaszów Lubelski

Na rozpoczęcie przeglądu wszystkie orkiestry wykonały wspólnie 4 utwory pod batutą Rafała Maruszaka (jako najlepszy kapelmistrz roku 2017):

1. Hymn Strażacki - Rycerze Floriana

2. Orkiestry Dęte - opr. Julian Kwiatkowski

3. Happy Marching Band - opr. Siegfried Rundel

4. Marsz Pierwszej Brygady – opr. Stefan Lidzki – Śledziński

Po ocenie gry w marszu i wysłuchaniu koncertów konkursowych decyzją jury klasyfikacja pierwszych pięciu miejsc przedstawia się następująco:

I miejsce zajęła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej Lubartów

II miejsce zajęła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej Tomaszów Lubelski

III miejsce zajęła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej Niedrzwica Duża

IV miejsce zajęła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej Stoczek Łukowski

V miejsce zajęła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej Kiełczewice Górne

Pozostałe orkiestry otrzymały wyróżnienia za udział w przeglądzie.

Za najlepszego kapelmistrza przeglądu jury uznało Dariusza Kaczmarskiego z Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Stoczku Łukowskim.

Decyzją jury grę w marszu najlepiej wykonała Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubartowie.

Najmłodszym muzykiem przeglądu okazała się Milena Masiak z Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Niedrzwicy Kościelnej, grająca na flecie poprzecznym.

Specjalne wyróżnienie dostał Michał Walkowski z Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Niedrzwicy Kościelnej za ekspresję wykonania, aktywność i zaangażowanie w kreowaniu dzieła muzycznego.

Wyróżniono także mażoretki z Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Mełgwi za piękny występ podczas koncertu konkursowego.

Wszystkie orkiestry otrzymały puchary, dyplomy i nagrody pieniężne ufundowane przez Zarząd Województwa Lubelskiego, Wójta Gminy Niedrzwica Duża, Starostę Lubelskiego oraz Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie.

W przeglądach regionalnych Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwo lubelskie będą reprezentować orkiestry:

Lubartów, Tomaszów Lubelski, Niedrzwica Duża, Stoczek Łukowski i Kiełczewice Górne.

Dziękujemy serdecznie współorganizatorom i współfinansującym przegląd, a także wszystkim pomagającym przy organizacji przeglądu orkiestr.

Natomiast orkiestrom gratulujemy wysokiego kunsztu muzycznego i do zobaczenia za rok!!!

[Galeria zdjęć]

XXXIII Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych OSP pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego

Wojewódzkie Uroczystości „Dnia Strażaka 2018” połączone z jubileuszem 160-lecia istnienia jednostki OSP Łęczna.

W sobotę 9 czerwca 2018 r. w Łęcznej odbyły się Wojewódzkie Uroczystości „Dnia Strażaka 2018” połączone z jubileuszem 160-lecia istnienia jednostki OSP Łęczna.

Podczas mszy świętej w kościele pw. św. Marii Magdaleny koncelebrowanej przez ks. kapelana bryg. Mirosława Ładniaka oraz miejscowego proboszcza ks. Janusza Rzeźnika, w homilii padły słowa o poświęceniu strażaków w niesienie pomocy, o ich bezinteresownym zaangażowaniu w ochronę życia, zdrowia ludzkiego i mienia. Księża odwołując się do zasady widniejącej na sztandarach - „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek” – podkreślali, aby ta dewiza stale była priorytetem dla obecnych i przyszłych pokoleń strażaków.

Gospodarzami imprezy byli:

Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie druh Marian Starownik,

Starosta Powiatu łęczyńskiego a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Łęcznej druh Roman Cholewa,

Burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski oraz Prezes OSP Łęczna druh Michał Czajkowski.

Uroczystości odbywały się pod patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego.

Razem z naszymi druhnami i druhami ten szczególny dzień świętowali także zaproszeni goście. Byli to między innymi:

• Prezes Zarządu Głównego Związki OSP RP Waldemar Pawlak,

• Poseł na Sejm RP Jan Łopata,

• Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski,

• Przedstawiciel biura poselskiego Pana Krzysztofa Hetmana,

• Przedstawiciel Wojewody Lubelskiego,

• Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie st. bryg. Szczepan Goławski,

• Prezesi Zarządów Oddziałów Powiatowych Związku OSP RP z województwa lubelskiego,

• Komendanci Powiatowi / Miejscy PSP woj. lubelskiego,

• Prezesi Zarządów Oddziałów Gminnych Związku OSP RP z powiatu łęczyńskiego.

W uroczystym apelu w centrum miasta na Placu Kościuszki uczestniczyły 134 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych woj. lubelskiego ze stuletnim i wyższym stażem działalności społecznej wraz z pocztami sztandarowymi oraz kompania honorowa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. lubelskiego, kompania honorowa PSP woj. lubelskiego oraz kompania honorowa jednostek OSP z powiatu łęczyńskiego a także mieszkańcy i sympatycy pożarnictwa.

Dowódca uroczystości druh Paweł Bochyński zameldował Prezesowi Zarządu Głównego Związku OSP RP druhowi Waldemarowi Pawlakowi gotowość do rozpoczęcia apelu i następnie dokonano przeglądu pododdziałów.

Po odegraniu hymnu państwowego i wciągnięciu flagi na maszt Starosta Powiatu łęczyńskiego Roman Cholewa i Burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski przywitali przybyłych na uroczystość gości.

Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie druh Marian Starownik podziękował w swoim wystąpieniu wszystkim strażakom za zaangażowanie, społeczną bezinteresowną działalność i poświęcenie podczas niesienia pomocy a także w ochronę życia, zdrowia ludzkiego i mienia.

Następnie Prezes OSP Łęczna przedstawił rys historyczny jednostki.

W uznaniu zasług wyróżniający się strażacy, działacze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz osoby współpracujące ze strażakami zostali uhonorowani odznaczeniami i medalami za aktywną działalność społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej w szeregach Ochotniczych Straży Pożarnych oraz w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania związku, a także za bezinteresowną służbę w ochronie życia i mienia ludzi:

Złotym Znakiem Związku - odznaczony został:, DUDEK Jan, DUDEK Kazimierz, JAGIEŁŁO Stanisław, JURKOWSKI Adam, KLOC Zbigniew, KOMOR Tadeusz, LIPKO Benedykt, PYTKA Dariusz, SOSNOWSKI Sławomir.

MEDALEM HONOROWYM imienia Bolesława Chomicza - wyróżniony został: BLICHARSKI Jerzy, CHRUŚCIEL Tadeusz Jan, CHRZĄSTOWSKI Andrzej, MICHAŁEK Henryk Aleksander, SIEŃKO Jerzy, ZUCHNIARZ Marek.

Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa - Czajkowski Michał, Kotowicz Grzegorz, Protas Marcin

Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa - Czesława Borowik, Chęć Ryszard, Czajkowski Sławomir, Drożdzyk Marcin, Filipek Adam

Brązowym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa - CYTAWA Adrian, DYLEWSKI Łukasz, KOŚCIUK Piotr, MAJCZAK Paweł, MATYJASZCZYK Kamil, SMOLAK Mateusz, WŁODARSKI Leszek, WÓJTOWICZ Sebastian.

Odznaką Wzorowy Strażak - CHMIEL Joanna, DUDEK Krzysztof, GREGORCZYK Jakub, GULSKA Karina, KOCOWSKI Sebastian, KOWALCZYK Mateusz, MATYSEK Damian, NAZAREWICZ Kacper, OLESZKO Patryk, SAWICKI Jarosław, STAŻYŃSKI Michał, WITKOWSKI Mariusz.

Podczas obchodów z rąk Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP druha Waldemara Pawlaka dyplom za zajęcie II miejsca w XX Ogólnopolskim Konkursie Radiowym pt. "Strażacy ochotnicy - nie tylko gaszą 2017" organizowany przez ZG ZOSP RP wspólnie z Polskim Radiem S.A. odebrała Pani Czesława Borowik redaktor Regionalnej Rozgłośni w Lublinie "Radio Lublin" S.A. za reportaż "Na dobry sen".

Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski w dowód uznania za szczególne zaangażowanie w działalność na rzecz bezpieczeństwa przeciwpożarowego województwa lubelskiego, uhonorował medalami okolicznościowymi z okazji 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości 134 jednostki OSP z woj. lubelskiego ze stuletnim i wyższym stażem działalności społecznej.

Oprawę muzyczną zarówno mszy jak i oficjalnej części zapewniła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraśniku pod batutą Kamila Czerwińskiego.

Na zakończenie do zgromadzonych na placu druhen i druhów słowa podziękowania za trud włożony w codzienną społeczną działalność kierowali zaproszeni goście.

Następnie odbył się festyn rodzinny.

Partnerem wydarzenia było Województwo Lubelskie. „Lubelskie - Smakuj życie”.

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa lubelskiego składa najserdeczniejsze podziękowania wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i realizację uroczystości, współorganizatorom oraz pozostałym bez których te obchody by się nie odbyły. Dziękujemy wszystkim przybyłym pocztom sztandarowym, kompaniom honorowym, druhnom i druhom strażakom Ochotniczych Straży Pożarnych, księżom kapelanom i zaproszonym gościom za wspólny udział w tych uroczystych obchodach. Niech św. Florian patronuje naszej jakże potrzebnej społeczeństwu służbie.

[Galeria zdjęć]

Artykuł: Agnieszka Prokopowicz i Dariusz Gawlik.

Wojewódzkie Uroczystości Dnia Strażaka 2018 w Łęcznej

Wojewódzkie Uroczystości Dnia Strażaka 2018 w Łęcznej
połączone z obchodami 160-lecia OSP Łęczna w dniu 9 czerwca 2018 r.

Uroczystości pod patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego
Sławomira Sosnowskiego

Partnerem wydarzenia jest Województwo Lubelskie. „Lubelskie - Smakuj życie”.

UWAGA !!!

Nastąpiła zmiana miejsca XXXIII Wojewódzkiego Przeglądu Orkiestr Dętych OSP.
Przegląd zorganizowany będzie w dniu 17 czerwca 2018 roku w
NIEDRZWICY DUŻEJ

Z okazji 100 lecia odzyskania niepodległości włączamy 4 utwór do wspólnego wykonania przez wszystkie orkiestry - Marsz Pierwszej Brygady.

Poniżej do pobrania nuty dla orkiestry (na poszczególne instrumenty do wykonania Marszu Pierwszej Brygady)

[Marsz I Brygady - Directione in B]

[Marsz I Brygady - Flauto-piccolo I]

[Marsz I Brygady - Flauto-piccolo II]

[Marsz I Brygady - Oboe I-II]

[Marsz I Brygady - Clarinetto Es]

[Marsz I Brygady - Clarinetto I B]

[Marsz I Brygady - Clarinetto II B]

[Marsz I Brygady - Clarinetto III B]

[Marsz I Brygady - Clarinetto basso B]

[Marsz I Brygady - Fagotto I-II]

[Marsz I Brygady - Saxophone alto Es]

[Marsz I Brygady - Saxophone tenore B]

[Marsz I Brygady - Saxophone baritono Es]

[Marsz I Brygady - Corno I F]

[Marsz I Brygady - Corno II F]

[015 - Marsz I Brygady - Corno III-IV F]

[Marsz I Brygady - Tromba I B]

[Marsz I Brygady - Tromba II B]

[Marsz I Brygady - Tromba III Es]

[Marsz I Brygady - Tromba IV Es]

[Marsz I Brygady - Trombone I]

[Marsz I Brygady - Trombone II]

[Marsz I Brygady - Trombone III]

[Marsz I Brygady - Timpani C G]

[Marsz I Brygady - Tamburo militare]

[Marsz I Brygady - Cassa e Piatti]

[Marsz I Brygady - Cornetto I B]

[Marsz I Brygady - Cornetto II B]

[Marsz I Brygady - Saxhorn tenore I B]

[Marsz I Brygady - Saxhorn tenore II-III B]

[Marsz I Brygady - Euphonio]

[Marsz I Brygady - Euphonio]

[Marsz I Brygady - Saxhorn cbasso II]

FLORIANY 2018 - Gala Finałowa

Już w piątek 11 maja poznamy zdobywców Strażackich Oscarów 2018! Podczas uroczystej Gali Finałowej, Kapituła Konkursowa ogłosi zwycięzców II Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY.

O statuetkę Strażackiego Oscara w jedenastu kategoriach walczyć będzie 48 Ochotniczych Straży Pożarnych, których projekty zostały nominowane przez Kapitułę Konkursową. Czterech pracodawców zgłoszonych przez jednostki OSP zawalczy o tytuł najbardziej zaangażowanego społecznie. Laureaci w poszczególnych kategoriach zostaną uhonorowani nagrodami i unikatową statuetką FLORIANY 2018.

Znamy również laureatów kategorii XII specjalnej "Ratujemy i Uczymy Ratować". Fundacja WOŚP podczas Gali Finałowej II edycji Konkursu Floriany nagrodzi aż 13 najbardziej aktywnych jednostek OSP. Od grudnia 2017 r. do 15 kwietnia 2018 r. strażacy ochotnicy przeszkolili w ramach nauki udzielania pierwszej pomocy aż 29 366 dzieci na terenie całego kraju, a dokonali tego podczas 2 084 godzin lekcyjnych, w czasie których przeprowadzili zajęcia.

Gala Finałowa odbędzie się 11 maja 2018 r. w hali widowiskowo-sportowej Centralnego Ośrodka Sportu TORWAR, Warszawa ul. Łazienkowska 6a.

Program:

12:30 – 13:20 rejestracja

13:30 – 16:00 uroczystość wręczenia FLORIANÓW

16:00 – poczęstunek

18:00 – koncert Golec uOrkiestra oraz występ Kabaretu Pod Wyrwigroszem

Serdecznie zapraszamy redakcje, dziennikarzy i fotoreporterów do uczestnictwa w Gali Finałowej Konkursu FLORIANY.

Konkurs skierowany dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich.

Uprzejmie informuję, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wzorem ubiegłego roku jest organizatorem Konkursu skierowanego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich.

Tegoroczna edycja jest pt. „Ochotnicza Straż Pożarna w służbie mieszkańców wsi”. Konkurs skierowany do oddziałów Ochotniczych Straży Pożarnych w całej Polsce. Zadanie konkursowe będzie polegało przygotowaniu prezentacji multimedialnej w programie Power Point o tematyce tytułowej konkursu oraz przeprowadzenie spotkań z mieszkańcami miejscowości, z dziećmi w przedszkolach, szkołach w której zlokalizowana jest OSP.

Konkurs podzielony jest na dwa etapy: wojewódzki i ogólnopolski. Oto kilka ważnych informacji z regulaminu:

W pierwszym etapie konkursu trwającym w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 15 sierpnia 2018r. każdy OR wyłoni 5 najlepszych zgłoszeń, laureaci otrzymają torbę medyczną z wyposażeniem. Ogłoszenie wyników I etapu nastąpi w dniu 1 sierpnia 2018r. każdy OR w tym dniu wskaże najlepszą pracę do drugiego etapu rozgrywanego w okresie od dnia 27 sierpnia do 2 września 2018r. na szczeblu Centrali, w którym będą konkurowały najlepsze zgłoszenia z każdego OR, a nagrodą główną będzie defibrylator AED, za zajęcie II miejsca przewidziano zestaw treningowy defibrylator +fantom, za III miejsce pilarka spalinowa.

Wszystkie 16 prac zamieścimy na Facebooku ARiMR. Zwycięży materiał z największą liczbą polubień.

Zachęcamy Państwa do udziału w konkursie, nagrody są dla Państwa okazją na wzbogacenie Państwa jednostki w nowy sprzęt oraz szczytny cel, zapobieganie wypadkom, pożarom, nauka udzielania pierwszej pomocy oraz zachowań w sytuacjach kryzysowych, jak również bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac polowych na terenach wiejskich.

[Regulamin konkursu pt. Ochotnicza Straż Pożarna w służbie mieszkańców wsi]

[Załącznik nr 1 - Adresy OR]

[Załącznik nr 2 - Oświadczenie o przekazaniu praw autorskich]

[Wyposażenie torby medycznej]

[Plakat konkursowy]

XV Europejskie i XVIII Krajowe Zawody Sikawek Konnych

W imieniu Zarządu Oddziału Powiatowego w Kościanie, jest mi niezmiernie miło poinformować, że wraz z Odziałem Wojewódzkim Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka oraz Samorządami Powiatu Kościańskiego organizujemy XV Europejskie i XVIII Krajowe Zawody Sikawek Konnych.

Do udziału w zawodach zapraszamy po dwie drużyny z poszczególnych powiatów województwa wielkopolskiego oraz po cztery drużyny z pozostałych województw.

Planowana ilość drużyn krajowych - 40, zagranicznych - 10.

Decyduje kolejność zgłoszeń!

Miejsce: Cichowo - gmina Krzywiń, powiat kościański, województwo wielkopolskie

Termin zgłoszeń: do 15.06.2018r.

Zgłoszenia drużyn:

Anna Stefaniak Urząd Miasta i Gminy Krzywiń, ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń, tel. 65 5170525 wew. 212, anna.stefaniak@krzywin.pl

Zgłoszenia proszę składać według załączonego wzoru, pamiętając o dokładnym wypełnieniu i podaniu dokładnych danych do kontaktu, ze szczególną uwagą na adres e-mail.

Odpłatność za udział w zawodach: 600 zł + 23%VAT.

Termin odpłatności wg informacji na fakturze. Organizator w ramach opłaty zapewnia wyżywienie w dniu zawodów dla drużyn oraz upominki okolicznościowe.

W przypadku nie przybycia drużyny na zawody wpisowe nie podlega zwrotowi.

Wszelkie informacje dodatkowe będą zamieszczane na stronie:

http://www.zosprp.poznan.pl/;

https://www.facebook.com/ZOSPRP/;

https://www.facebook.com/zosprpkoscian/;

Osoba do kontaktu:

Grzelczyk Tomasz tel. kom. 697-095-392, e-mail: grzelczyk.tomasz@gmail.com

[Załącznik nr 1 - zgłoszenie drużyny, płatność]

[Załącznik nr 2 - ankieta drużyny]

[Załącznik nr 3 - karta drużyny, badania lekarskie]

Eliminacje Wojewódzkie XLI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ph. „ Młodzież Zapobiega Pożarom”.

W eliminacjach wzięło udział 60 uczestników z 20 powiatów województwa lubelskiego.

Współorganizatorami tegorocznej edycji byli:

• Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie

reprezentowany przez Prezesa OW ZOSP RP woj. lubelskiego Mariana Starownika oraz Dyrektora Zarządu Wykonawczego OW ZOSP RP woj. lubelskiego Tadeusza Szyszko

• Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

reprezentowana przez zastępcę komendanta wojewódzkiego st. bryg. Szczepana Goławskiego

Komisji sędziowskiej przewodniczył st. bryg. Marek Dziedzic.

W części pierwszej młodzież odpowiadała na 30 pytań testowych o zróżnicowanym poziomie trudności.

Do finału ustnego, po dogrywce w każdej grupie wiekowej zakwalifikowało się po pięciu najlepszych uczestników z każdej grupy wiekowej.

Finaliści odpowiadali na trzy losowo wybrane pytania.

Kolejność miejsc w finale znajduje się w załączniku.

Zdobywcy dwóch pierwszych miejsc w każdej grupie wiekowej wezmą udział w finale centralnym XLI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ph. „ Młodzież Zapobiega Pożarom” w Świdwinie, woj. zachodniopomorskie w dniach 1 - 3 czerwca br.

Wszyscy uczestnicy turnieju oraz opiekunowie otrzymali okolicznościowe dyplomy i podziękowania.

Fundatorami nagród oraz upominków dla uczestników byli:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa lubelskiego.

[Laureaci trzech grup eliminacji wojewódzkich]

[Wyniki testu grupa I]

[Wyniki testu grupa II]

[Wyniki testu grupa III]

[Pytania - TEST I GRUPA]

[Pytania - TEST II GRUPA WIEKOWA]

[Pytania - TEST III GRUPA WIEKOWA]

[Galeria zdjęć]

XXXIII Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych OSP

XXXIII Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych OSP pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego odbędzie się

17 czerwca 2018 roku w Nałęczowie.

Zapraszamy wszystkie orkiestry strażackie z naszego województwa do udziału w przeglądzie.

Uczestniczącym orkiestrom zapewniamy nagrody pieniężne, pamiątkowe puchary, dyplomy oraz wyżywienie i napoje.

Tytuły utworów do wspólnego wykonania:

1. Rycerze Floriana - Hymn Strażacki,

2. Orkiestry Dęte - w opr. Juliana Kwiatkowskiego,

3. Happy Marching Band - opr. Siegfried Rundel.

UWAGA!!! Zmiana miejsca organizacji WPOD - Przegląd odbędzie się w Niedrzwicy Dużej

[karta zgłoszenia]

Interpretacja Mecenasa w sprawie wizytacji przeprowadzanych przez funkcjonariuszy PSP pod kątem robienia zdjęć w garażach, świetlicach i pomieszczeniach socjalnych

PSP przeprowadzając w ostatnim czasie „kontrolę” OSP powołuje się na zarządzenie nr 10 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 28 grudnia 2017 r. w prawie sposobu przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego wydanego na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1204 z późn. zm.).

Całe zarządzenie jest niezgodne z prawem - w jakim dotyczy OSP w zakresie przekraczającym obowiązki tych OSP związane z włączeniem ich do ksrg. Pomijam tu zupełnie fakt, że podstawą ustawową jest ustawa o Państwowej Straży Pożarnej, a nie ustawa o ochronie przeciwpożarowej. Istota tkwi w samym akcie prawnym, którym jest zarządzenie.

Zgodnie z art. 93 ust. 1 i 2 Konstytucji RP uchwały Rady Ministrów oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów i ministrów mają charakter wewnętrzny i obowiązują tylko jednostki organizacyjnie podległe organowi wydającemu te akty.

2. Zarządzenia są wydawane tylko na podstawie ustawy. Nie mogą one stanowić podstawy decyzji wobec obywateli, osób prawnych oraz innych podmiotów.

Akty prawa wewnętrznego nie mogą zawierać norm o charakterze powszechnie obowiązującym, a więc norm adresowanych do podmiotów, które nie podlegają organizacyjnie organowi wydającemu akt. Jest to konsekwencją dualistycznego charakteru systemu źródeł prawa i zamkniętego na poziomie Konstytucji katalogu źródeł prawa powszechnie obowiązującego. Jeżeli akt ustanawiający normy prawne nie mieści się w katalogu źródeł prawa powszechnie obowiązującego, to powinien być traktowany jako akt prawa wewnętrznego. Oznacza to, że postanowienia takiego aktu powinny spełniać wymagania określone w art. 93 Konstytucji RP. Natomiast zamieszczenie w akcie prawa wewnętrznego normy o charakterze powszechnie obowiązującym, jak również ustawowe upoważnienie do zamieszczania w aktach prawa wewnętrznego norm o charakterze powszechnie obowiązującym jest niezgodne art. 87 Konstytucji RP.

System źródeł prawa w Konstytucji opiera się na zasadzie hierarchicznego uporządkowania tych źródeł (zob. szerzej komentarz do art. 87). W hierarchii, o której mowa, akty prawa wewnętrznego zajmują najniższą pozycję. Oznacza to, że powinny być zgodne ze wszystkimi aktami prawa powszechnie obowiązującego [patrz: M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Tom II. Komentarz do art. 87–243, Warszawa 2016, teza V.1-2 do art. 93].

Niezależnie od literalnej treści art. 93 Konstytucja nie wyklucza wydawania aktów prawa wewnętrznego w innych postaciach niż uchwała RM czy zarządzenie Prezesa RM lub ministra. Zresztą sama Konstytucja przyznała kompetencję do wydawania zarządzeń Prezydentowi RP (art. 142 ust. 1 w zw. z art. 144 ust. 3 pkt 29) oraz przewodniczącemu komitetu określonego w ustawie (art. 149 ust. 3 w zw. z art. 93 ust. 1). Powstaje w tym miejscu pytanie, czy standard wydawania aktów prawa wewnętrznego, określony w art. 93 Konstytucji, odnosi się tylko do aktów wymienionych w tym przepisie, czy też wyznacza zasady wydawania wszelkich aktów prawa wewnętrznego. Dylemat ten wynika z niezbyt fortunnej redakcji art. 93 Konstytucji RP.

Należy podzielić stanowisko TK, który uznał, że wszystkie akty prawa wewnętrznego muszą mieścić się w modelu określonym w poszczególnych ustępach art. 93 Konstytucji RP – "przepis ten stanowi bowiem nie tylko podstawę do wydawania uchwał przez Radę Ministrów oraz zarządzeń przez premiera i ministrów, ale też traktowany być musi jako ustanawiający ogólny – i bezwzględnie wiążący – model aktu o charakterze wewnętrznym" (wyr. TK z 1.12.1998 r., K 21/98, OTK 1998, Nr 7, poz. 116). Tego typu funkcjonalna wykładnia art. 93 Konstytucji RP jest uzasadniona w szczególności niejasnością komentowanego przepisu (por. S. Wronkowska, System źródeł prawa, s. 85).

Konstytucja wprost upoważnia do wydawania aktów prawa wewnętrznego niektóre konstytucyjne organy państwa (Radę Ministrów, Prezesa RM, ministrów, Prezydenta RP, przewodniczących określonych w ustawie komitetów, Sejm, Senat, Zgromadzenie Narodowe, organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego – zob. niżej). W Konstytucji nie ma jednak zastrzeżenia, że akty prawa wewnętrznego mogą być wydawane tylko przez organy wskazane w Konstytucji, tak jak ma to miejsce w przypadku rozporządzeń (por. art. 92 ust. 1 Konstytucji RP). Wiąże się to z otwartym (pod względem podmiotowym) katalogiem aktów prawa wewnętrznego. Akty takie mogą być więc wydawane zarówno przez inne organy konstytucyjne niż wskazane wyżej, jak też przez organy funkcjonujące na podstawie aktów niższego rzędu.

Z art. 93 ust. 1 Konstytucji RP wynika, że akty prawa wewnętrznego mogą być wydawane przez "organy". Ustrojodawca nie rozwinął tego pojęcia. Jednak należy pamiętać, że akt prawa wewnętrznego jest źródłem prawa, a więc aktem władzy publicznej. Prowadzi to do wniosku, że pod pojęciem "organu", o jakim mowa w art. 93 ust. 1 Konstytucji RP, należy rozumieć organ władzy publicznej. Odwołując się do przyjętego w orzecznictwie rozumienia tego terminu, można przyjąć, że organem władzy publicznej jest "każdy podmiot niezależnie od jego przynależności do władzy ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej oraz niezależnie od przynależności do struktury samorządowej lub państwowej o ile został wyposażony w kompetencję do władczego działania" (wyr. TK z 4.12.2012 r., U 3/11, OTK-A 2012, Nr 11, poz. 131). Dotyczy to m.in. Komendanta Głównego PSP [patrz: M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Tom II. Komentarz do art. 87–243, Warszawa 2016, tezy VII-VIII do art. 93].

Zgodnie z art. 93 ust. 1 Konstytucji RP adresatami aktów prawa wewnętrznego mogą być wyłącznie "jednostki organizacyjnie podległe organowi wydającemu akt". Oznacza to, że zamieszczenie w akcie prawa wewnętrznego normy skierowanej do podmiotów niepozostających w relacji "podległości organizacyjnej" wobec organu, który wydał akt, jest naruszeniem art. 93 ust. 1 – a także art. 87 Konstytucji RP. Tak mamy w naszym zarządzeniu Komendanta Głównego PSP.

Pojęcie "podległości organizacyjnej" należy rozumieć jako rodzaj prawnie zdefiniowanej więzi (relacji) między dwoma podmiotami, z których co najmniej jeden jest organem władzy publicznej. Punktem wyjścia w ocenie, czy dany organ może wydać akt prawa wewnętrznego wobec określonej jednostki, powinno być odtworzenie – na podstawie przepisów prawa – treści relacji wiążącej ów organ z jednostką mającą być adresatem aktu.

Na podstawie dorobku doktryny i orzecznictwa można wskazać pewne typy relacji między podmiotami, które uzasadniają traktowanie ich jako "podległości organizacyjnej" w rozumieniu art. 93 ust. 1 Konstytucji RP.

A) Do omawianej kategorii należy zaliczyć tzw. hierarchiczne podporządkowanie. Zostało ono przez TK zdefiniowane jako "jednostronna zależność organu niższego stopnia od organu stopnia wyższego lub podmiotu podległego od podmiotu zwierzchniego" (wyr. TK z 28.6.2000 r., K 25/99, OTK 2000, Nr 5, poz. 141). Zdaniem TK "na tę zależność składają się dwa elementy: zależność osobowa i zależność służbowa. Zależność osobowa [podkr. – M.W.] rozpoczyna się z chwilą nawiązania stosunku pracy osoby pełniącej funkcje organu, a kończy w momencie jego ustania. Jej treścią jest regulowanie stosunków osobowych w czasie trwania stosunku pracy (awansowanie, nagradzanie, przeniesienie na inne stanowisko, odpowiedzialność służbowa, porządkowa, odpowiedzialność dyscyplinarna). Niekiedy rozszerza się pojęcie zależności osobowej przez włączenie do niej dyspozycyjności pracownika. Zależność osobowa łączy się ściśle z zależnością służbową. Podległość służbowa [podkr. – M.W.] w systemie hierarchicznego podporządkowania wyraża się w możliwości wydawania poleceń służbowych przez organ wyższy organowi niższemu. Kierowanie organem niższym w obrębie zależności służbowej odbywa się za pomocą aktów dwojakiego rodzaju: aktów generalnych (okólników, wytycznych, instrukcji, zarządzeń) oraz aktów indywidualnych (poleceń służbowych). Stosunek organizacyjny, wyrażający się w hierarchicznym podporządkowaniu, jest stosunkiem między organami administracji publicznej" (tamże).

B) W orzecznictwie wyróżniono również tzw. więź ustrojowo-prawną, polegającą na tym, że "podmioty organizacyjnie nadrzędne mogą ingerować w przedmiotowo i konstytucyjnie określonym zakresie, w działania podmiotów podporządkowanych w każdej ich fazie i w zakresie, za pomocą dowolnie dobranych dla danej sytuacji środków" (wyr. TK z 1.12.1998 r., K 21/98, OTK 1998, Nr 7, poz. 116). Istnienie takiej relacji TK ustalił na linii Sejm–NIK po dokonaniu analizy przepisów art. 202 i n. Konstytucji RP, co przesądziło o zgodności z Konstytucją przepisu upoważniającego Marszałka Sejmu do nadania statutu NIK. W szczególności TK odnotował, że art. 202 ust. 2 Konstytucji RP wyraźnie mówi, iż NIK "podlega" Sejmowi. Z drugiej strony brak więzi ustrojowo-prawnej uzasadniającej wydawanie aktów prawa wewnętrznego przesądził o stwierdzeniu niekonstytucyjności przepisu przyznającego Marszałkowi Sejmu kompetencję do wydawania statutu Biura RPO (wyr. TK z 19.10.2010 r., K 35/09, OTK-A 2010, Nr 8, poz. 77). Jednym z argumentów na rzecz takiego rozstrzygnięcia była treść art. 210 Konstytucji RP, który stanowi o "niezawisłości" RPO i o "niezależności" tego organu od innych organów państwowych.

Z powyższego wynika, że ustalenie istnienia między dwoma organami władzy "podległości organizacyjnej" wymaga dokładnej analizy przepisów określających relacje między tymi organami. W szczególności o "podległości organizacyjnej" nie świadczy sam fakt przyznania jednemu organowi kompetencji do powołania czy odwołania drugiego organu. Istotne znaczenie mają wszystkie elementy składające się na relację ustrojową, w jakiej pozostają ze sobą organy – m.in. to, czy dany organ jest wyposażony przez prawo w przymiot niezależności od innych, co w zasadzie wyklucza istnienie "podległości organizacyjnej" (zob. niżej). Z tego powodu za naruszający art. 93 ust. 1 Konstytucji RP należy uznać art. 27 ustawy z 26.3.1982 r. o Trybunale Stanu (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 925 ze zm.), który przyznaje Sejmowi kompetencję do uchwalenia regulaminu czynności Trybunału Stanu, będącego organem niezależnym od innych władz (art. 173 Konstytucji RP).

Ponadto nie sposób uznać – bez analizy szerszego kontekstu normatywnego – aby o istnieniu "podległości organizacyjnej" przesądzał sam fakt powierzenia jednemu organowi zadania polegającego na kontrolowaniu czy nadzorowaniu działalności innego organu. Z tego powodu regulamin urzędowania sądów powszechnych przybrał formę rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, mimo że Minister jest organem wykonującym nadzór administracyjny nad działalnością tych sądów (zob. A. Bień-Kacała, Źródła prawa, s. 218). Innym przykładem jest art. 171 ust. 2 Konstytucji RP, który przyznaje premierowi, wojewodom oraz regionalnym izbom obrachunkowym zadanie nadzorowania działalności jednostek samorządu terytorialnego. Powyższy przepis nie może być traktowany jako dający wymienionym w nim organom legitymację do wydawania aktów prawa wewnętrznego wobec jednostek samorządu (por. A. Bień-Kacała, Źródła prawa, s. 284; odmiennie: J. Podkowik, Charakter prawny wytycznych, s. 82).

C) W orzecznictwie stworzona została również koncepcja tzw. podległości funkcjonalnej, która mieści się w pojęciu "podległości organizacyjnej", a tym samym daje legitymację do wydawania aktów prawa wewnętrznego. Ta kategoria została przez TK przyjęta na określenie relacji między NBP a prywatnymi bankami (wyr. TK z 28.6.2000 r., K 25/99, OTK 2000, Nr 5, poz. 141). Zdaniem TK "wiodąca rola banku centralnego jako banku banków powoduje, że mimo samodzielności i formalnej niezależności banków komercyjnych, w zakresie polityki pieniężnej są one poddane zależności, pozwalającej na określenie jej funkcjonalną podległością" (ibidem). Podstawą prawną uznania, że między NBP a prywatnymi bankami zachodzi podległość, o której mowa w art. 93 ust. 1 Konstytucji RP – ale tylko w zakresie polityki pieniężnej – był przepis wyrażający zadania NBP, tj. art. 227 ust. 1 Konstytucji RP, który przyznaje temu Bankowi m.in. wyłączne prawo ustalania i realizowania polityki pieniężnej.

Z przedstawionych wyżej uwag wynika, że specyfika zadań i funkcji ustrojowych danego organu władzy publicznej może w pewnych przypadkach uzasadniać stwierdzenie, iż realizując te zadania i funkcje, organ ten znajduje się w pozycji "nadrzędności organizacyjnej" nad pewną grupą jednostek, co daje mu prawo do wydawania aktów prawa wewnętrznego (por. trafne uwagi na temat relacji między KRRiT a jednostkami radiofonii i telewizji – A. Bień-Kacała, Źródła prawa, s. 327–328).

Inne przypadki podległości organizacyjnej. Wskazane powyżej przypadki, w których mamy do czynienia z "podległością organizacyjną", nie tworzą katalogu zamkniętego. W obecnym prawie relacje między organami władzy publicznej a innymi podmiotami są uformowane w rozmaity sposób i każdy z przypadków wymaga osobnej analizy. W szczególności rodzajem "podległości organizacyjnej" jest tzw. władztwo zakładowe, czyli relacja zachodząca między zakładami administracyjnymi a ich użytkownikami lub osobami przebywającymi na ich terenie (np. osobami korzystającymi z publicznych muzeów, bibliotek, szkół, szpitali itp.; por. P. Uziębło, G. Wierczyński, Charakter prawny, s. 458; T. Brzezicki, M. Masternak, Stanowienie norm, s. 87; W. Płowiec, Koncepcja aktu, s. 133–134). Z podobnym przypadkiem, uzasadniającym istnienie "podległości organizacyjnej", mamy do czynienia wówczas, gdy prawo powszechnie obowiązujące uzależnia korzystanie z pewnych dóbr czy realizację pewnych uprawnień od członkostwa w określonym zrzeszeniu (np. statut Polskiego Związku Łowieckiego powinien być, z uwagi na status prawny tego związku, uznany za akt o charakterze wewnętrznym w rozumieniu art. 93 Konstytucji RP).

W interesującym nas wypadku nie można przyjąć podległości organizacyjnej OSP należących do systemu ksrg i stąd zarządzenie nr 10 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego nie może nakładać na OSP wszystkich obowiązków wskazanych w tym zarządzeniu. A zatem zarządzenie to w tym zakresie narusza art. 87 i 93 Konstytucji RP.

Zarządzenie co najwyżej może przewidywać sprawdzenie spełnienia obowiązków przez OSP znajdujących się w systemie ksrg, które wynikają z umowy o włączeniu ich do ksrg. Ponadto podstawą do takiej kontroli nie byłyby przepisy ustawy o PSP, ale art. 14 ust. 3 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, zgodnie z którym Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, wojewoda lub starosta odpowiednio na obszarze kraju, województwa lub powiatu określają zadania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, koordynują jego funkcjonowanie i kontrolują wykonywanie wynikających stąd zadań, a w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia lub środowiska kierują tym systemem.

Teraz pozostaje przeanalizować treść umów o włączenie OSP do ksrg i ustalenie zakresu obowiązków poszczególnych OSP w zakresie poddania się kontroli PSP - wniosek z § 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1319). Jeżeli obszar poddania się kontroli jest szeroki to obowiązki wskazane w zarządzeniu może KG PSP nałożyć na OSP, a by zalegalizować swoje działanie wystarczy jak do podstawy wydania zarządzenia nr 10 doda art. 14 ust. 3 ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Wojewoda Mazowiecki nie wyraził zgody na zorganizowanie na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie uroczystych obchodów Dnia Strażaka

Wojewoda Mazowiecki nie wyraził zgody na zorganizowanie na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie uroczystych obchodów Dnia Strażaka w dniu 4 maja 2018 roku, połączonych z wręczeniem odznaczeń i uhonorowań dla Ochotniczych Straży Pożarnych mających 100 lat i więcej.

Tradycyjnie, w dniu 4 maja na Placu Piłsudskiego odbywały się Centralne Obchody Dnia Strażaka z udziałem najwyższych władz państwowych.

Niestety, w roku Jubileuszu 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości zabrakło miejsca na uroczystości dla Strażaków-Ochotników w centralnym punkcie stolicy

Podsumowanie Eliminacji Wojewódzkich - Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

W dniu 15 lutego 2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji oceniającej prace które wpłynęły na Ogólnopolski Konkurs Plastyczny do Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. lubelskiego.

Poniżej zamieszczamy protokół z oceny prac plastycznych.

Podsumowanie Eliminacji Wojewódzkich - Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego, odbędzie się w terminie 24 kwietnia 2018 roku.

O miejscu i godzinie podsumowania zainteresowani zostaną powiadomieni oddzielnym pismem.

[Protokół Konkurs Plastyczny 2018]

!!!WIOSENNE KONKURSY dla OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH w 2018 roku!!!

Oddział Wojewódzki Związku OSP RP woj. lubelskiego ogłasza kolejną edycję konkursów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa lubelskiego.

1. WIOSENNY KONKURS BONUSOWY

Spośród jednostek OSP, które w okresie od 22 stycznia do 29 czerwca 2018 roku dokonają w naszych biurach w Lublinie, Białej Podlaskiej lub Zamościu zakupów towarów o łącznej wartości netto z wszystkich faktur wyłonimy zwycięską jednostkę w poniższych kategoriach, która otrzyma bon wartościowy.

Kategorie i wartości bonów:

I kategoria – zakupy do kwoty 35.000 zł – bon wartościowy na kwotę 1.000 zł

II kategoria – zakupy od 35.000 do 55.000 zł – bon wartościowy na kwotę 2.000 zł

III kategoria – zakupy powyżej kwoty 55.000 zł – bon wartościowy na kwotę 3.000 zł

Bon wartościowy jest do realizacji w naszych biurach. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 23 lipca 2018 roku, o czym poinformujemy zwycięską jednostkę OSP z każdej kategorii.

2. WIOSENNY KONKURS PROMOCYJNY

Jednostka OSP, która w okresie od 22 stycznia do 29 czerwca 2018 roku dokona w naszych biurach w Lublinie, Białej Podlaskiej lub Zamościu jednorazowego zakupu towarów o łącznej wartości netto 10.000 zł otrzyma promocyjnie za 1 zł do wyboru rękawice strażackie, pas bojowy, kominiarkę, koszulkę organizacyjna, czapkę rogatywkę, czapkę dżokejkę lub inny podobny asortyment.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach.

Dotacje 2018 rok

Informujemy, że z dniem 22.01.2018 roku uruchamiamy dopłaty do umundurowania i wyposażenia osobistego dla jednostek OSP z terenu województwa lubelskiego. Poniżej przedstawiamy wysokość dopłat.

Dopłaty przyznawane są na podstawie złożenia pozytywnie zaopiniowanych przez Zarządy Gminne i Powiatowe wniosków.

[wniosek na dopłatę do zakupu umundurowania i wyposażenia osobistego strażaka z Jednostki OSP]

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU BONUSOWEGO Z 2017 ROKU

Uprzejmie informuję, że dokonano podsumowania i rozstrzygnięcia konkursu bonusowego ogłoszonego w 2017 roku.

Oto jednostki, które otrzymają bon wartościowy w I kategorii:

1. OSP OSTRÓW, gm. Wilkołaz, pow. kraśnicki

2. OSP HUSZCZKA DUŻA, gm. Skierbieszów, pow. zamojski

3. OSP ALEKSANDRÓWKA, gm. Batorz, pow. janowski

Oto jednostki, które otrzymają bon wartościowy w II kategorii:

1. OSP RZECZYCA KSIĘŻA, gm. Trzydnik Duży, pow. kraśnicki

2. OSP WÓLKA PONIKIEWSKA, gm. Zakrzew, pow. lubelski

3. OSP TERESZPOL KUKIEŁKI, gm. Tereszpol, pow. biłgorajski

Zawiadomienia wraz z bonami zostaną wysłane do wymienionych jednostek OSP. GRATULUJEMY!!!

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

41. edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ph. "Młodzież Zapobiega Pożarom" - przewidywany termin eliminacji wojewódzkich - 26 kwietnia 2018 r. W przypadku ewentualnej zmiany planowanego terminu, powiadomimy oddzielnym pismem.

UWAGA!!!

Poniżej Uchwała nr 7/1/2017 Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zmian do Regulaminu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, a zawierający zmiany w podziale na grupy wiekowe w związku ze zmianą ustroju szkół.

[Zmiana do Regulaminu - Uchwała nr 7.1.2017]

Nowe samochody ratowniczo-gaśnicze dla Ochotniczych Straży Pożarnych województwa lubelskiego.

W dniu 15 grudnia 2017 roku w Parku Naukowo-Technologicznym przy ul Dobrzańskiego w Lublinie odbyła się uroczystość przekazania nowych samochodów ratowniczo – gaśniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu woj. lubelskiego w ramach projektu partnerskiego pn. „Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP”, realizowanego z zadania Bezpieczeństwo ekologiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

W uroczystości udział wzięli m.in.:

• Krzysztof Hetman – europoseł,

• Waldemar Pawlak – Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP,

• Sławomir Sosnowski - Marszałek Województwa Lubelskiego,

• Grzegorz Kapusta – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego,

• Marian Starownik – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie,

• st. bryg. Szczepan Goławski – Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie,

• nadbryg w st. spoczynku Tadeusz Milewski ,

• Burmistrzowie i Wójtowie gmin, które otrzymały nowe samochody,

• Członkowie Prezydium i Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie,

• Prezesi Oddziałów Powiatowych i Gminnych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP,

• Prezesi, Naczelnicy oraz Kierowcy Ochotniczych Straży Pożarnych, które otrzymały nowe samochody,

• oraz wielu innych gości zaproszonych na uroczystość.

Dzięki projektowi zakupiono 43 nowe samochody ratowniczo-gaśnicze, w tym 39 średnich i 4 ciężkie. Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu bezpieczeństwa ekologicznego województwa lubelskiego oraz zapobieganie degradacji środowiska naturalnego poprzez bardziej efektywne prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych oraz szybsze i skuteczniejsze usuwanie skutków zagrożeń naturalnych i technicznych przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Projekt jest zbieżny z główną misją funkcjonowania OSP polegającą na zapewnieniu ochrony życia, zdrowia i mienia ludzkiego przed pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi zagrożeniami.

Zakupy były finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020 oraz środków samorządów gmin.

Podczas uroczystości wręczono odznaczenia za aktywną działalność społeczną na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych województwa lubelskiego oraz w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania związku i osób zaangażowanych w realizację projektu.

Zakończeniem uroczystości było spotkanie opłatkowe.

[Galeria zdjęć nowe samochody ratowniczo-gaśnicze dla Ochotniczych Straży Pożarnych województwa lubelskiego.]

 

!!! KONKURSY DLA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH !!!!

Oddział Wojewódzki Związku OSP RP woj. lubelskiego ogłasza 2 konkursy dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa lubelskiego.

1. KONKURS BONUSOWY

Jednostka OSP, która w okresie od 24 lipca do 30 listopada 2017 roku dokona w naszych biurach w Lublinie, Białej Podlaskiej lub Zamościu zakupów towarów otrzyma bon wartościowy. Zakupy dotyczą łącznej wartości netto ze wszystkich faktur w wyznaczonym okresie w trzech kategoriach.

Kategorie i wartości bonów:

I kategoria – zakupy do kwoty 35.000 zł – bon wartościowy na kwotę 1.000 zł

II kategoria – zakupy od kwoty 35.000 do 55.000 zł – bon wartościowy na kwotę 2.000 zł

III kategoria – zakupy powyżej kwoty 55.000 zł – bon wartościowy na kwotę 3.000 zł

Bon wartościowy jest do realizacji w naszych biurach. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 grudnia 2017 roku, o czym poinformujemy zwycięską jednostkę OSP z każdej kategorii.

2. KONKURS PROMOCYJNY

Jednostka OSP, która w okresie od 24 lipca do 30 listopada 2017 roku dokona w naszych biurach w Lublinie, Białej Podlaskiej lub Zamościu jednorazowego zakupu towarów o łącznej wartości netto 10.000 zł otrzyma promocyjnie za 1 zł do wyboru wielofunkcyjne urządzenie ratownicze Res-Q-Rench, rękawice strażackie, pas bojowy, kominiarkę, koszulkę organizacyjna, kamizelkę odblaskową, czapkę rogatywkę, czapkę dżokejkę lub inny podobny asortyment.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach.

V Ogólnopolska Olimpiada Sportowo - Pożarnicza Strażaków OSP

Serdecznie zapraszamy strażaków ochotników na V Ogólnopolską Olimpiadę Sportowo-Pożarniczą Strażaków OSP, która odbędzie się w dniach 16 - 17.09.2017 w Szczawnicy woj. małopolskie, powiat nowotarski.

Olimpiada w Szczawnicy cieszy się dużą popularnością i jest jedną z największych pod względem ilości startujących uczestników imprez sportowych w kraju. Biorą w niej udział strażacy ochotnicy z całej Polski. W ciągu dwóch dni bez wcześniejszych eliminacji 5-osobowe drużyny OSP na arenie sportowej będą rywalizować pomiędzy sobą. Na atrakcyjność zawodów wpływa niespotykany nigdzie przebieg konkurencji i formuła oraz nietypowe położenie miejsca areny sportowej na naturalnie zróżnicowanym terenie górskim na wysokości ponad 700 m n.p.m. Drużyny startują w podziałach druhów, druhen i zespołach mieszanych mając w jednym i drugim dniu do zaliczenia po 12 różnych następujących kolejno po sobie zadań. Każda jednostka OSP może zgłosić na zawody minimum 1 drużynę lub więcej w wybranych podziałach. Można także zgłosić drużynę, składającą się z zawodników z kilku jednostek OSP np. reprezentację miejscowości, Gminy lub powiatu. Startujący zawodnicy muszą być pełnoletni. Warunkowo dopuszczamy do startu w drużynie w każdym z podziałów do 2 zawodników reprezentujących daną jednostkę OSP, którzy przed terminem zawodów ukończyli 15 lat.

Organizatorzy:

Dariusz i Zbigniew Tokarscy Szczawnica oraz Oddział Wojewódzki ZOSP RP Województwa Małopolskiego

Zgłoszenia:

Potrzebne druki zgłoszeniowe i regulamin należy pobrać od Organizatorów poprzez kontakt mailowy: tokbike1@op.pl

Listy zgłoszeniowe zawodników należy przesłać do dnia 13 września 2017 r.

Info Facebook: Osp-sport

Kontakt w sprawie zawodów email: tokbike1@op.pl, tel. 731 880 083

UWAGA !!! - Próba wyłudzenia pieniędzy od jednostek OSP.

Uwaga na naciągaczy.

Dziś na tapetę idzie Krajowy Rejestr Działalności Gospodarczych, który przysyła pisma dotyczące 500-złotowych opłat za wpisy do tegoż rejestru.

Pisemka — dość wyraźnie naśladujące sznyt urzędowy — przysyła KRAJOWY REJESTR DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH, ul. Złota 61 w Warszawie, a dotyczą „uregulowania fakultatywnej opłaty rejestracyjnej w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych)”.

Informacja poniżej:

www.czasopismo.legeartis.org/2017/07/krajowy-rejestr-dzialalnosci-gospodarczych.html

XXXII Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych OSP w Nałęczowie pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego

XXXII Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych OSP pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego odbył się w Nałęczowie 25 czerwca 2017 r. z udziałem ośmiu orkiestr:

1. Kiełczewice Górne

2. Kraśnik

3. Lubartów

4. Mełgiew

5. Niedrzwica Kościelna

6. Ostrów Lubelski

7. Szastarka

8. Tomaszów Lubelski

Orkiestry oceniane były w dwóch kategoriach:

1) prezentacja gry w marszu,

2) koncerty konkursowe.

Każda orkiestra wykonała trzy utwory w tym obowiązkowo jeden kompozytora polskiego.

Jurorzy w składzie:

1. ppłk Adam Czajkowski - dyrektor i dyrygent Orkiestry Koncertowej Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP.

2. mjr dr Marcin Ślązak - dyrygent Orkiestry Koncertowej Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP.

3. por. Krystian Siwek - dowódca i dyrygent Orkiestry Sił Powietrznych WP w Bytomiu.

Po wysłuchaniu koncertów konkursowych, najwyżej ocenili:

I miejsce orkiestra z Kiełczewic Górnych pod dyrekcją Marka Ziarkowskiego, która otrzymała główna nagrodę i puchar Marszałka Województwa Lubelskiego,

II miejsce orkiestra z Mełgwi pod dyrekcją Rafała Maruszaka, która otrzymała puchar oraz nagrodę prezesa Zarządu OW ZOSP RP,

III miejsce zajęła orkiestra z Tomaszowa Lubelskiego pod dyrekcją Bogdana Pałczyńskiego, która otrzymała puchar i nagrodę Starosty Puławskiego,

Za prezentację gry w marszu wyróżniona została orkiestra z Mełgwi i otrzymała puchar ufundowany przez Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Rafał Maruszak został także został wyróżniony nagrodą jako najlepszy dyrygent podczas przeglądu.

Wszystkie orkiestry otrzymały puchary, dyplomy i nagrody pieniężne ufundowane przez Zarząd Województwa Lubelskiego, Oddział Wojewódzki Związku OSP RP, Starostę Puławskiego i Burmistrza Nałęczowa.

[Galeria zdjęć Nałęczów]

 

Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka - DYS 2017 rok

W niedzielę 18 czerwca 2017 r. strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dysie obchodzili jubileusz 90-lecia istnienia jednostki, połączony z nadaniem sztandaru. Uroczystość ta obyła się w ramach wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka.

Podczas mszy świętej, koncelebrowanej przez ks. kapelana bryg. Mirosława Ładniaka oraz miejscowego proboszcza ks. kanonika Roberta Brzozowskiego, w homilii padły słowa o poświęceniu strażaków w niesienie pomocy, o ich bezinteresownym zaangażowaniu w ochronę życia, zdrowia ludzkiego i mienia. Księża odwołując się do zasady widniejącej na sztandarach - „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek” – podkreślali, aby ta dewiza stale była priorytetem dla obecnych i przyszłych pokoleń strażaków.

Gospodarzami imprezy byli Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie druh Marian Starownik, Wójt Gminy Niemce a zarazem Wiceprezes Zarząd Oddziału Gminnego Krzysztof Urbaś oraz Prezes Zarządu OSP Dys druh Leszek Ziębowicz.

Razem z naszymi druhnami i druhami ten szczególny dzień świętowali także zaproszeni goście.

Byli to między innymi

• Poseł na Sejm RP Jan Łopata,

• Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek,

• Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski,

• Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie st. bryg. Grzegorz Alinowski,

• Komendant Miejski PSP w Lublinie mł. bryg. Marek Fiutka,

• Starosta Lubelski Paweł Pikula,

• Przewodniczący Rady Powiatu Lubelskiego Antoni Skrabucha,

• Prezesi Zarządów Oddziałów Powiatowych z województwa lubelskiego.

Po mszy św. poczty sztandarowe wraz z kompanią honorową Zarządu Oddziału Wojewódzkiego oraz kompanią honorową Jednostek OSP z Gminy Niemce uczestniczyły w uroczystym apelu.

Dowódca uroczystości druh Bochyński Paweł zameldował Prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. lubelskiego druhowi Marianowi Starownikowi gotowość do rozpoczęcia apelu i następnie dokonano przeglądu pododdziałów.

Po odegraniu hymnu państwowego i wciągnięciu flagi na maszt ks. kapelan bryg. Mirosław Ładniak oraz ks. kanonik Robert Brzozowski poświęcili sztandar.

Po przedstawieniu rysu historycznego jednostki OSP Dys nastąpiło uroczyste wbijanie gwoździ w drzewiec sztandaru przez gości i fundatorów.

Akt nadania sztandaru odczytał Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego druh Tadeusz Szyszko a przekazał go Prezes Marian Starownik.

W uznaniu zasług jednostka Ochotniczej Straż Pożarnej w Dysie Uchwałą Zarządu Głównego ZOSP RP została odznaczona „Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

W dalszej części uroczystości wyróżniający się strażacy zostali odznaczeni medalami za zasługi dla pożarnictwa oraz odznakami Wzorowy Strażak.

Oprawę muzyczną zarówno mszy jaki i oficjalnej część zapewniła Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie Lubelskim.

Na zakończenie do zgromadzonych na placu druhen i druhów słowa podziękowania za trud włożony w codzienną działalność kierowali zaproszeni goście.

Po części oficjalnej był czas na luźne rozmowy, wymianę doświadczeń przy kiełbasce z grilla i pysznej grochówce.

[Galeria zdjęć DYS]

 

Odpowiedź ZW ZOSP RP w sprawie dotacji ze środków budżetu państwa do obozów MDP

[Odpowiedź ZW ZOSP RP w sprawie dotacji ze środków budżetu państwa do obozów MDP]

Informacja

Informujemy, że w dniu 16.06.2017 roku (piątek) Oddział Wojewódzki ZOSP RP w Lublinie oraz Filia w Zamościu będą nieczynne.

Za utrudnienia Przepraszamy

Utwory do wspólnego koncertu wszystkich orkiestr na XXXII Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr

Poniżej znajdują się nuty do wspólnego koncertu wszystkich orkiestr na XXXII Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr w dniu 25 czerwca 2017 w Nałęczowie

[Utwór Marsz Wiwat]

[Utwór Pod Wawelem]

"Prezent MSWiA na Dzień Dziecka dla najmłodszych strażaków" Komunikat z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP informuje, że na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 1 czerwca 2017 r. Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP przyjęło z niepokojem informację o poważnych opóźnieniach w uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Państwa, a przeznaczonych na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych. Opóźnienia w przekazywaniu OSP środków finansowych są ewidentnym zaprzeczeniem zapewnień władz państwowych, że zmiana sposobu dofinansowywania zakupów z dotacji budżetowej poprzez wdrożenie systemu podziału środków za pośrednictwem struktur Państwowej Straży Pożarnej usprawni system. W rzeczywistości zmiany te ograniczają możliwości rozwojowe poszczególnych Ochotniczych Straży Pożarnych.

Szczególnie bolesne jest niewskazanie sposobu dystrybucji i nieprzekazanie środków na dofinansowanie organizacji obozów szkoleniowych dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (MDP). Spowodowało to, że tysiące dziewcząt i chłopców nie będą mogły skorzystać (jak działo się dotąd) z letnich wyjazdów na obozy łączące cele szkoleniowe z wypoczynkiem. Realizowane szkolenia w formie obozów były najlepszą i najskuteczniejszą formą przygotowania młodych ludzi do społecznej i odpowiedzialnej roli ratowników.

Niestety, nawet po ewentualnym uruchomieniu środków, już nie da się zlikwidować opóźnień wynikłych ze zmiany systemu – a wakacji nie da się przesunąć na jesień – by było możliwe zapewnienie dzieciom odpowiedniej bazy pobytowej i organizacji obozów zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi. Rygory prawne związane z korzystaniem ze środków budżetowych wymagają zachowania czasochłonnych procedur i przestrzegania ściśle określonych terminów ich realizacji podanych w ustawach i rozporządzeniach. Dla przykładu należy podać, że wymagane przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452) zgłoszenie kuratorowi oświaty zamiaru zorganizowania obozu musi być dokonane nie później niż na 21 dni przed terminem jego rozpoczęcia. Na dopełnienie tych procedur nie ma już czasu. Miejsca, w których zwykle organizowane były obozy MDP zostały już w większości zarezerwowane przez inne podmioty. Dziś możemy jedynie zacząć planować zimowiska. Obecna sytuacja jest tym bardziej przykra, że w latach 2012-2016, kiedy proces dystrybucji środków przebiegał bez zakłóceń, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP zorganizował, z wykorzystaniem dotacji MSWiA wypoczynek dla 19 262 uczestników.

Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP podkreśliło również, iż swoje obawy, związane z dotrzymaniem harmonogramu przekazywania środków zgłaszało na każdym etapie prac nad ustawą z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Pomimo społecznego niepokoju członków OSP, posłowie i senatorowie większości parlamentarnej pozostali głusi na argumenty ZOSP RP, a tym samym wraz z Wiceministrem MSWiA oraz Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej, ponoszą moralną odpowiedzialność za zniszczenie wieloletniego programu obozów szkoleniowych dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Prezydium Zarządu Głównego

ZOSP RP

List Prezesa ZG ZOSP RP Waldemara Pawlaka do Prezydenta RP Andrzeja Dudy

W dniu 24 maja 2017r. Związek OSP RP złożył W Kancelarii Prezydenta RP list Prezesa ZG ZOSP RP dotyczący stanowiska Związku w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

[List Prezesa ZG ZOSP RP]

XI MISTRZOSTWA POLSKI STRAŻAKÓW OCHOTNIKÓW W RATOWNICTWIE WODNYM I POWODZIOWYM w LICHENIU STARYM 23-25 CZERWCA 2017 r.

ORGANIZATORZY

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP i jego oddziały terenowe

Państwowa Straż Pożarna

Starostwo Powiatowe w Koninie

Gmina Ślesin

OSP Licheń Stary

PARTNER STRATEGICZNY

Aries Power Equipment Sp. z o.o. Generalny Przedstawiciel Honda Marine w Polsce.

PATRONAT HONOROWY

Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Waldemar Pawlak

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej – gen. brygadier. Leszek Suski

PATRONAT MEDIALNY

Strażak

W Mistrzostwach Polski mogą wziąć udział załogi reprezentujące Ochotnicze Straże Pożarne, specjalizujące się w ratownictwie wodnym i powodziowym, dysponujące własnym sprzętem pływającym. Obowiązuje Regulamin Mistrzostw Polski Strażaków Ochotników w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym zatwierdzony 12 lutego 2015 Uchwałą 138/16/2015 Prezydium ZG ZOSP.

Zgłoszenia należy rejestrować on-line, link do rejestracji poniżej:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAikDBPzscCWvg6czSYsOFOMmEd-ikaHGGhOqGv0CoyIYoSg/viewform?embedded=true

Koszty udziału w zawodach:

1. nocleg na kwaterach + śniadanie/ 1 dzień/ 1 zawodnik – 48 zł

2. koszt obiadu i kolacji / 1 dzień/ 1 zawodnik – 52 zł

Opłacamy 2 doby tzn. koszt 1 zawodnika za cały pobyt wynosi 200 zł

Koszt za cały pobyt załogi wynosi 800 zł

Koszt dla osoby towarzyszącej za cały pobyt wynosi 200 zł

Opłaty należy uiszczać gotówką w dniu przyjazdu lub na konto podane poniżej z dopiskiem „ZAWODY” po ogłoszeniu na stronie internetowej www.zosprp.pl załóg zakwalifikowanych do udziału w mistrzostwach

Ochotnicza Straż Pożarna w Licheniu Starym

Bank Spółdzielczy w Ślesinie

Nr rachunku: 36 8534 0006 0000 0589 00120463

Kontakt:

adres e-mail: piotrmaciejewskilichen@gmail.com i ha@zg.zosprp.pl

W sprawie zgłoszenia i rezerwacji noclegów: Monika Koszewska tel. 605-496-375

W sprawach ogólnych: Renata Cybor tel. 601-252-798

XXXII Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych OSP

XXXII Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych OSP pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego odbędzie się

25 czerwca 2017 roku w Nałęczowie.

Zapraszamy wszystkie orkiestry strażackie z naszego województwa do udziału w przeglądzie. Uczestniczącym orkiestrom zapewniamy nagrody pieniężne, pamiątkowe puchary, dyplomy oraz wyżywienie i napoje

[Karta Zgłoszenia]

Eliminacje Wojewódzkie XL Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ph. „ Młodzież Zapobiega Pożarom”.

W eliminacjach wzięło udział 60 uczestników z 20 powiatów województwa lubelskiego.

Współorganizatorami tegorocznej edycji byli:

• Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie

reprezentowany przez Wiceprezesa Tadeusza Sławeckiego oraz Dyrektora Biura Tadeusza Szyszko

• Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

reprezentowana przez zastępcę komendanta wojewódzkiego st. bryg. Piotra Zmarza

Komisji sędziowskiej przewodniczył st. bryg. Marek Dziedzic.

W części pierwszej młodzież odpowiadała na 30 pytań testowych o zróżnicowanym poziomie trudności.

Do finału ustnego, po dogrywce w każdej grupie wiekowej zakwalifikowało się po pięciu najlepszych uczestników z każdej grupy wiekowej.

Finaliści odpowiadali na trzy losowo wybrane pytania.

W wyniku rozgrywek finałowych /ustnych/ kolejność miejsc w finale ukształtowała się następująco:

Grupa I szkoły podstawowe:

1. Jakub Budzyński 9/25 pkt powiat lubartowski,

2. Urszula Łacek 6/26 pkt powiat janowski,

3. Mikołaj Wojtasiewicz 3,5/25 pkt powiat tomaszowski,

4. Aleksandra Sławińska 3,5/25 pkt powiat bialski,

5. Leon Waszczuk 3/23 pkt powiat chełmski.

Grupa II szkoły gimnazjalne:

1. Paweł Łacek 5/24 pkt powiat janowski,

2. Bartłomiej Pękala 4,5/21 pkt powiat lubartowski,

3. Krystian Motek 3,5/26 pkt powiat biłgorajski,

4. Arkadiusz Solarz 3,5/22 pkt powiat kraśnicki,

5.Karolina Zając 3/24 pkt powiat świdnicki.

Grupa III szkoły ponadgimnazjalne:

1. Łukasz Filipek 7/30 pkt powiat rycki,

2. Kacper Kamola 6,5/25 pkt powiat puławski,

3. Damian Mielniczuk 3/25 pkt powiat włodawski

4. Izabela Ciechańska 2/26 pkt powiat krasnostawski,

5. Tomasz Adamek 1,5/26 pkt powiat tomaszowski.

Zdobywcy dwóch pierwszych miejsc w każdej grupie wiekowej wezmą udział w finale centralnym XL Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ph. „ Młodzież Zapobiega Pożarom” w Wieliczce w dniach 2 - 4 czerwca br.

Wszyscy uczestnicy turnieju oraz opiekunowie otrzymali okolicznościowe dyplomy i podziękowania.

Fundatorami nagród oraz upominków dla uczestników byli:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa lubelskiego.

XIV Wojewódzki Zjazd Związku OSP RP w Lublinie

W dniu 21 kwietnia 2017 roku w Siedzibie Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego odbył się XIV Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa lubelskiego

Skład nowo wybranego Zarządu przedstawia się następująco:

1. Prezes - Starownik Marian

2. Wiceprezes - Łopata Jan

3. Wiceprezes - Kuropatwa Józef

4. Wiceprezes - Sławecki Tadeusz

5. Wiceprezes - Smal Kazimierz

6. Sekretarz - Pikacz Czesław

7. Skarbnik - Kowalczyk Jan

8. Członek Prezydium - Alinowski Grzegorz

9. Członek Prezydium - Jagiełło Stanisław

10. Członek Prezydium - Kołodziejczyk Dariusz

11. Członek Prezydium - Kozioł Janusz

12. Członek Prezydium - Krępski Paweł

13. Członek Prezydium - Maj Andrzej

14. Członek Prezydium - Mielnicki Kazimierz

15. Członek Prezydium - Rodzik Zenon

16. Członek Prezydium - Sawczuk Roman

17. Członek Prezydium - Skura Mieczysław

18. Członek Prezydium - Szpak Janusz

19. Członek - Filipiuk Mariusz

20. Członek - Różańska Teresa

21. Członek - Narolski Zbigniew

22. Członek - Małecki Jan

23. Członek - Kowalik Witold

24. Członek - Chruściel Tadeusz

25. Członek - Kwiecień Frańciszek

26. Członek - Puła Fryderyk

27. Członek - Skrabucha Antoni

28. Członek - Żydek Mirosław

29. Członek - Cholewa Roman

30. Członek - Pieniak Zuzanna

31. Członek - Chyła Andrzej

32. Członek - Gagoś Robert

33. Członek - Organista Kazimierz

34. Członek - Gruszkowski Franciszek

35. Członek - Branecki Mariusz

36. Członek - Borowski Ryszard

37. Członek - Bartnik Sławomir

38. Członek - Stefaniuk Franciszek Jerzy

39. Członek - Hałas Mirosław

40. Członek - Stanibuła Ryszard

41. Członek - Piekarczyk Wojciech

42. Członek - Chomicki Łukasz

43. Członek - Hetman Krzysztof

Eliminacje wojewódzkie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Eliminacje wojewódzkie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej odbędą się w terminie

27 kwietnia 2017 r. o godz. 9.00 w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia PSP w Lublinie ul. Antoniny Grygowej 10.

Fundatorami nagród oraz upominków dla uczestników są:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa lubelskiego.

Podsumowanie Eliminacji Wojewódzkich - Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

Podsumowanie Eliminacji Wojewódzkich - Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego, odbędzie się w terminie

25 kwietnia 2017 roku o godzinie 11.00 w „Sali Narad” w Komendzie Miejskiej PSP w Lublinie, ul. Szczerbowskiego 6 .

Fundatorami nagród oraz upominków dla uczestników są:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa lubelskiego.

" Ognisty ratownik-Gorąca krew''

Przypominamy o zgłoszeniu do programu " Ognisty ratownik-Gorąca krew''- 2017 r do 14 kwietnia 2017 r do godz. 12.00.

Najpóźniej do 18 kwietnia br. do godz. 9.00

Osoba do kontaktu

Alicja Dunin- Krukowska

Kierownik Biura Oddziału Rejonowego PCK w Lublinie

Specjalista ds. Honorowego Krwiodawstwa LOO PCK

Lubelski Oddział Okręgowy

Polskiego Czerwonego Krzyża

20-323 Lublin, ul. Puchacza 6

tel. 81 532-08-27, fax 81 532-90-87

zr.lublin@pck.org.pl

www.lublin.pck.pl

Zaglądaj na naszą stronę www.pck.pl oraz profil na www.facebook.com/PolskiCzerwonyKrzyz

Powstaje zagrożenie, że ochotnicze straże pożarne nie będą otrzymywać dofinansowania !!!

Powstaje zagrożenie, że ochotnicze straże pożarne nie będą otrzymywać dofinansowania na takie działania jak:

zakup mundurów strażackich (mundury koszarowe, mundury wyjściowe, kurtki, czapki, koszule itp.), szkolenia z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, propagowanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego a szczególnie praca z młodzieżą, umundurowanie MDP, zawody, turnieje, konkursy.

W dniu 16 marca 2017r. grupa posłów PiS złożyła w sejmie projekt nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Zła zmiana dotyczy sposobu dystrybucji środków przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń na potrzeby jednostek ochrony przeciwpożarowej, uzyskanych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia.

Zgodnie z obowiązującymi zapisami ustawy (art. 38 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej) zakłady ubezpieczeń zobowiązane są do przekazywania na cele ochrony przeciwpożarowej 10 % sumy wpływów z ubezpieczeń od ognia: 50 % tej kwoty Komendantowi Głównemu PSP oraz 50% Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Projekt nowelizacji ustawy złożony przez posłów PIS przewiduje przekazanie całości kwoty Komendantowi Głównemu PSP.

Wiceminister w MSWiA p. Jarosław Zieliński, w dniu 17 marca 2017r., w komunikacie stwierdza, że "Działamy zgodnie z zasadą, że pieniądze podatników w pierwszej kolejności powinny zostać przeznaczone właśnie na "wyposażenie bojowe" strażaków. ... Dlatego środki z budżetu państwa będą w pierwszej kolejności przeznaczone na umundurowanie wykorzystywane w akcjach ratowniczych."

Wobec wykluczenia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP z procesu dystrybucji tych środków oraz w świetle określonych w komunikacie MSWiA kierunków i priorytetów przeznaczenia dofinansowania dla OSP ze środków MSWiA oraz firm ubezpieczeniowych, powstaje zagrożenie, że ochotnicze straże pożarne nie będą otrzymywać dofinansowania na takie działania jak:

- zakup mundurów strażackich (mundury koszarowe, mundury wyjściowe, kurtki, czapki, koszule itp.)

- szkolenia z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy,

- propagowanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego a szczególnie praca z młodzieżą - umundurowanie MDP,

- zawody,

- turnieje,

- konkursy.

Dotychczas Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP przekazywał w całości środki z firm ubezpieczeniowych na potrzeby wszystkich OSP, wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej, w szczególności na wspieranie w/w działań ponieważ nie były one w 2016r. wspierane środkami budżetowymi ani w ramach KSRG ani dotacji MSWiA.

Zła zmiana polega na odebraniu środków przekazywanych przez firmy ubezpieczeniowe samorządowi strażackiemu i przekazaniu ich do dyspozycji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Wiceminister Zieliński proponuje by środki objąć „skuteczniejszą KONTROLĄ” – kontrolą centralną opartą na decyzji FUNKCJONARIUSZY PAŃSTWOWYCH. Należy zauważyć, że wbrew stwierdzeniu zawartemu w uzasadnieniu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej iż proponowana zmiana „przyczyni się do bardziej racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi.”, środki przekazywane przez zakłady ubezpieczeniowe nie są środkami publicznymi.

Z uzasadnienia ustawy jasno wynika, że środki na OSP zostaną zmniejszone ponieważ z dotychczas przekazywanych 5% na KG PSP dofinansowywano również OSP w KSRG a w proponowanej zmianie środki te będą przeznaczone wyłącznie na PSP oraz jednostki ochrony przeciwpożarowej określone w art.15 ust. 1-5 i 8 ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Niniejsze projekty ustaw i procedur nie są i nie były konsultowane ze środowiskiem strażackim.

Lista posłów zgłaszających projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej

1. Machałek Marzena, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 1 Legnica, województwo - dolnośląskie

2. Szymańska Ewa, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 1 Legnica, - dolnośląskie

3. Zubowski Wojciech, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 1 Legnica, województwo - dolnośląskie

4. Ardanowski Jan Krzysztof, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 5 Toruń, województwo - kujawsko-pomorskie

5. Borowiak Joanna, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 5 Toruń, województwo - kujawsko-pomorskie

6. Schreiber Łukasz, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 4 Bydgoszcz, województwo - kujawsko-pomorskie

7. Bielecki Jerzy, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 6 Lublin, województwo - lubelskie

8. Borowiec Agata, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 7 Chełm, województwo - lubelskie

9. Hałas Teresa, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 7 Chełm, województwo - lubelskie

10. Masłowska Gabriela, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 6 Lublin, województwo - lubelskie

11. Szulowski Krzysztof, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 6 Lublin, województwo - lubelskie

12. Tułajew Sylwester, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 6 Lublin, województwo - lubelskie

13. Zawiślak Sławomir, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 7 Chełm, województwo - lubelskie

14. Ast Marek, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 8 Zielona Góra, województwo - lubuskie

15. Materna Jerzy, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 8 Zielona Góra, województwo - lubuskie

16. Buda Waldemar, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 9 Łódź, województwo - łódzkie

17. Kaczorowska Alicja, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 9 Łódź, województwo - łódzkie

18. Kubiak Dariusz, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 10 Piotrków Trybunalski, województwo - łódzkie

19. Maciejewski Krzysztof, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 10 Piotrków Trybunalski, województwo - łódzkie

20. Matuszewski Marek, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 11 Sieradz, województwo - łódzkie

21. Milczanowska Anna, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 10 Piotrków Trybunalski, województwo - łódzkie

22. Polak Piotr, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 11 Sieradz, województwo - łódzkie

23. Telus Robert, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 10 Piotrków Trybunalski, województwo - łódzkie

24. Wojciechowski Grzegorz, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 10 Piotrków Trybunalski, województwo - łódzkie

25. Woźniak Tadeusz, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 11 Sieradz, województwo - łódzkie

26. Bartuś Barbara, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 14 Nowy Sącz, województwo - małopolskie

27. Duda Elżbieta, Przynależność partyjna, - PiS, nr. okręgu wyborczego - 13 Kraków, województwo - małopolskie

28. Duda Jan, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 14 Nowy Sącz, województwo - małopolskie

29. Paluch Anna, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 14 Nowy Sącz, województwo - małopolskie

30. Polak Marek, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 12 Chrzanów, województwo - małopolskie

31. Rusecka Urszula, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 15 Tarnów, województwo - małopolskie

32. Szczurek-Żelazko Józefa, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 15 Tarnów, województwo - małopolskie

33. Szlachetka Jarosław, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 12 Chrzanów, województwo - małopolskie

34. Czartoryski Arkadiusz, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 18 Siedlce, województwo - mazowieckie

35. Kołakowski Robert, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 16 Płock, województwo - mazowieckie

36. Kosztowniak Andrzej, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 17 Radom, województwo - mazowieckie

37. Kwiecień Anna, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 17 Radom, województwo - mazowieckie

38. Lisiecki Paweł, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 19 Warszawa, województwo - mazowieckie

39. Skurkiewicz Wojciech, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 17 Radom, województwo - mazowieckie

40. Suski Marek, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 17 Radom, województwo - mazowieckie

41. Tomaszewska Ewa, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 19 Warszawa, województwo - mazowieckie

42. Uściński Piotr, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 20 Warszawa, województwo - mazowieckie

43. Woźniak Grzegorz Adam, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 18 Siedlce, województwo - mazowieckie

44. Czochara Katarzyna, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 21 Opole, województwo - opolskie

45. Stawiarski Bartłomiej, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 21 Opole, województwo - opolskie

46. Babinetz Piotr, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 22 Krosno, województwo - podkarpackie

47. Buczak Wojciech, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 23 Rzeszów, województwo - podkarpackie

48. Hrynkiewicz Józefa, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 23 Rzeszów, województwo - podkarpackie

49. Matusiewicz Andrzej, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 22 Krosno, województwo - podkarpackie

50. Miazga Mieczysław, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 23 Rzeszów, województwo - podkarpackie

51. Moskal Kazimierz, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 23 Rzeszów, województwo - podkarpackie

52. Paul Jerzy, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 23 Rzeszów, województwo - podkarpackie

53. Rzońca Bogdan, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 22 Krosno, województwo - podkarpackie

54. Szlachta Andrzej, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 23 Rzeszów, województwo - podkarpackie

55. Uruski Piotr, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 22 Krosno, województwo - podkarpackie

56. Warzecha Jan, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 23 Rzeszów, województwo - podkarpackie

57. Weber Rafał, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 23 Rzeszów, województwo - podkarpackie

58. Jurgiel Krzysztof, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 24 Białystok, województwo - podlaskie

59. Kołakowski Lech, Przynależność partyjna - PiS,nr. okręgu wyborczego - 24 Białystok, województwo - podlaskie

60. Krynicka Bernadeta, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 24 Białystok, województwo - podlaskie

61. Zieliński Jarosław, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 24 Białystok, województwo - podlaskie

62. Arciszewska-Mielewczyk Dorota, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 26 Gdynia, województwo - pomorskie

63. Horała Marcin, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 26 Gdynia, województwo - pomorskie

64. Kilian Jan, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 25 Gdańsk, województwo - pomorskie

65. Mrówczyński Aleksander, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 26 Gdynia, województwo - pomorskie

66. Szczypińska Jolanta, Przynależność partyjna - PiS,nr. okręgu wyborczego - 26 Gdynia, województwo - pomorskie

67. Śniadek Janusz, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 26 Gdynia, województwo - pomorskie

68. Andzel Waldemar, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 32 Sosnowiec, województwo - śląskie

69. Burzyńska Lidia, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 28 Częstochowa, województwo - śląskie

70. Dziuk Barbara, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 29 Gliwice, województwo - śląskie

71. Gawron Andrzej,Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 28 Częstochowa, województwo - śląskie

72. Giżyński Szymon, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 28 Częstochowa, województwo - śląskie

73. Gonciarz Jarosław, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 29 Gliwice, województwo - śląskie

74. Janik Grzegorz, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 30 Rybnik, województwo - śląskie

75. Malik Ewa, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 32 Sosnowiec, województwo - śląskie

76. Matuszny Kazimierz, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 27 Bielsko-Biała, województwo - śląskie

77. Puda Grzegorz, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 27 Bielsko-Biała, województwo - śląskie

78. Sobierajski Czesław, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 30 Rybnik, województwo - śląskie

79. Starzycki Dariusz, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 32 Sosnowiec, województwo - śląskie

80. Szwed Stanisław, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 27 Bielsko-Biała, województwo - śląskie

81. Warwas Robert, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 32 Sosnowiec, województwo - śląskie

82. Kryj Andrzej, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 33 Kielce, województwo - świętokrzyskie

83. Latosiński Bogdan, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 33 Kielce, województwo - świętokrzyskie

84. Lipiec Krzysztof, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 33 Kielce, województwo - świętokrzyskie

85. Zuba Maria, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 33 Kielce, województwo - świętokrzyskie

86. Krasulski Leonard, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 34 Elbląg, województwo - warmiński-mazurskie

87. Arent Iwona, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 35 Olsztyn, województwo - warmińsko-mazurskie

88. Gosiewski Jerzy, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 35 Olsztyn, województwo - warmińsko-mazurskie

89. Kossakowski Wojciech, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 35 Olsztyn, województwo - warmińsko-mazurskie

90. Małecki Jerzy, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 35 Olsztyn, województwo - warmińsko-mazurskie

91. Ołdakowski Adam, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 34 Elbląg, województwo - warmińsko-mazurskie

92. Wilk Jerzy, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 34 Elbląg, województwo - warmińsko-mazurskie

93. Bartosik Ryszard, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 37 Konin, województwo - wielkopolskie

94. Czarnecki Witold, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 37 Konin, województwo - wielkopolskie

95. Kaleta Piotr, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 36 Kalisz, województwo - wielkopolskie

96. Ławniczak Tomasz, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 36 Kalisz, województwo - wielkopolskie

97. Mosiński Jan, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 36 Kalisz, województwo - wielkopolskie

98. Porzucek Marcin, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 38 Piła, województwo - wielkopolskie

99. Jach Michał, Przynależność partyjna - PiS, nr. okręgu wyborczego - 41 Szczecin, województwo - zachodniopomorskie

[Projekt Ustawy]

XL edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ph. „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Kontynuując tradycję, wypracowaną na przestrzeni minionych lat w Związku OSP RP w zakresie pracy z młodzieżą, została ogłoszona XL edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ph. "Młodzież Zapobiega Pożarom". Celem poszczególnych etapów eliminacji OTWP (podstawowe, gminne, powiatowe, wojewódzkie), jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru oraz praktyczne umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. Ponadto udział w OTWP, przybliża młodzieży realizację marzeń zostania strażakiem, poprzez umożliwienie wstąpienia do szkół aspirantów PSP oraz Centralnej Szkoły PSP.

[Ogłoszenie eliminacji]

[Karta uczestnika]

[Protokół z posiedzenia jury]

[Regulamin]

Konkurs FLORIANY

Szanowne Druhny, Szanowni Druhowie

Jeśli Wasza OSP podjęła ciekawą społeczną inicjatywę lub zrealizowała pożyteczny projekt, zapraszamy do udziału w ogólnopolskim Konkursie FLORIANY!

Wystartował Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów – FLORIANY,

w którym przyznawane będą prestiżowe nagrody.

Jest on adresowany do ochotniczych straży pożarnych, które wspólnie z lokalnymi środowiskami realizują rozmaite inicjatywy, przedsięwzięcia oraz projekty służące mieszkańcom na terenie ich działania.

Serdecznie zapraszamy więc do udziału w Konkursie FLORIANY wszystkie ochotnicze straże pożarne, które aktywnie działają na rzecz swoich lokalnych społeczności.

Więcej informacji oraz Regulamin Konkursu FLORIANY można znaleźć na stronie: www.floriany.pl

Będziemy też informować o Konkursie w każdym numerze „STRAŻAKA”.

Od numeru październikowego zaczęliśmy zamieszczać rozmowy z członkami Kapituły Konkursu FLORIANY, kolejne ukażą się

w numerach listopadowym i grudniowym naszego czasopisma.

Prosimy wszystkich Strażaków o to, by informowali swoje oraz zaprzyjaźnione OSP, a także lokalne środowiska o naszym Konkursie FLORIANY.

Szanowne Druhny i Druhowie

Informuję, że na stronie ZOSP RP www.zosprp.pl umieszczone zostało sprawozdanie z realizacji wydatków w ramach dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dokonywanej na podstawie zawieranej umowy ze Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej za rok 2015.

Sprawozdanie poniżej:

[Rozliczenie dotacji MSWiA]

Na stronie ZOSP RP umieściliśmy także syntetyczna informację w sprawie projektów ustaw dotyczących dodatków do emerytur dla wieloletnich członków OSP.

Informacja poniżej:

www.zosprp.pl/?q=content/informacja-w-sprawie-projektow-ustaw-dotyczacych-dodatkow-do-emerytur-dla-wieloletnich-czlon

Jednocześnie przypominam, że Ochotnicza Straż Pożarna, posiadająca status OPP, która dotąd nie skorzystała z możliwości prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, a chce z tej możliwości skorzystać musi ustalić termin walnego zebrania najpóźniej do końca stycznia 2017 r. Informacja o koniecznych działaniach, jakie należy podjąć wraz z projektami odpowiednich dokumentów znajduje się na stronie internetowej Związku w zakładce Prawo pod podanym poniżej adresem:

www.zosprp.pl/?q=content/informacja-o-mozliwosci-skorzystania-przez-osp-z-uproszczonej-formy-prowadzenia-rachunkowosc

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „ Zapobiegajmy Pożarom”.

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie ogłasza kolejną edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „ Zapobiegajmy Pożarom” . Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych tematyką strażacką, ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem środowisk strażackich. Konkurs ten sprzyja również rozwojowi uzdolnień plastycznych. Tematyka konkursu jest dosyć szeroka i obejmuje udział środowiska strażackiego w szkoleniach, zawodach, akcjach ratowniczo-gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych jak również tematykę historii pożarnictwa. Natomiast przedmiotem są prace w dziedzinie malarstwa, rysunku, grafiki, tkactwa, rzeźby, metaloplastyki, itp.

[Ogłoszenie eliminacji]

[Regulamin]

INFORMACJA Z LETNIEGO WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY NA OBOZACH MDP

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie w 2016 r. zorganizował obozy szkoleniowo- wypoczynkowe dla członków MDP w wieku do 16 lat, dzieci strażaków ochotników i funkcjonariuszy zawodowych PSP oraz sympatyków pożarnictwa.

I turnus nad morzem - Niechorze 13.07 - 27.07.2016 r.

II turnus w górach - Zakopane - Harenda 29.07 - 11.08.2016 r.

Program obejmował:

• Poznanie walorów turystyczno – rekreacyjnych Niechorza oraz Zakopanego.

• Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, wrażliwości na piękno przyrody i jej poszanowanie.

• Zwiedzanie ciekawych miejsc w czasie wycieczek.

• Zapoznanie się z podstawowym sprzętem pożarniczym i umiejętnością jego obsługi.

• Zapoznanie się z przepisami przeciwpożarowymi.

• Zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

• Udział w zawodach sportowo-pożarniczych.

• Popularyzowanie zagadnień związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym.

• Integracja dzieci i młodzieży.

• Uczenie się samodzielności, odpowiedzialności, dyscypliny.

Organizowane na obozach wycieczki krajoznawcze, dały możliwość poznać nadmorski krajobraz, piękno w dolinie rzeki Poprad i dwóch jej dopływów, uroki uzdrowiska, parki narodowe, zabytki, miejsca historyczne i miejsca pamięci narodowej.

Na wszystkich obozach młodzież miała zapewnioną opiekę medyczną i ubezpieczenie podczas pobytu i w czasie podróży.

Poza wycieczkami i innymi atrakcjami, realizowany był przede wszystkim program szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa medycznego, zagrożeń dla ekologii i ochrony środowiska, higieny osobistej, profilaktyki uzależnień, a w tym szkodliwości palenia tytoniu i używania narkotyków, picia alkoholu oraz ćwiczenia i zawody sportowo - pożarnicze prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, posiadających oprócz umiejętności zawodowych, uprawnienia wychowawców i kierowników placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Dla najbardziej aktywnych uczestników organizowanych zajęć uhonorowano pamiątkowymi dyplomami oraz upominkami.

[Galeria zdjęć Niechorze]

 

[Galeria zdjęć Zakopane]

 

XXXI Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych OSP pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego.

W Batorzu pow. janowski 19 czerwca 2016 r. odbył się XXXI Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych OSP pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego.

Uroczystego otwarcia przeglądu dokonali:

dh Marian Starownik Prezes Zarządu OW ZOSP RP,

dh Tadeusz Szyszko Dyrektor Zarządu Wykonawczego OW ZOSP RP,

Antoni Kulpa Wicestarosta Powiatu Janowskiego

Henryk Michałek Wójt Gminy Batorz.

W przeglądzie wzięło udział 12 najlepszych z województwa orkiestr:

1. OSP Batorz

2. OSP Kiełczewice Górne

3. OSP Kraśnik

4. OSP Kocudza Druga

5. OSP Lubartów

6. OSP Mełgiew

7. OSP Niedrzwica Kościelna

8. OSP Obsza

9. OSP Ostrów Lubelski

10. OSP Szastarka

11. OSP Tomaszów Lubelski

12. OSP Zakrzew

Po uroczystym otwarciu, połączone orkiestry w liczbie ok. 400 osób pod dyrekcją Rafała Maruszaka wykonały trzy utwory: Hymn strażacki „Rycerze Floriana”, sambę „Jambalaja” muz. Hank Wiliams arr. Hans Kolditz i utwór zespołu ENEY „Tak Smakuje Życie”.

Przed rozpoczęciem koncertów konkursowych orkiestra z Lubartowa wraz z Zespołem Pieśni i Tańca „Leszczyniacy” z dużym kunsztem artystycznym zaprezentowała układ choreograficzny dwóch utworów:

1) polonez „Pożegnanie Ojczyzny” muz. M. Ogiński

2) wiązankę „Mazury Ułańskie” arr. B. Sitarski.

Orkiestry oceniane były w dwóch kategoriach przez jurorów w składzie:

ppłk WP Bogusław Hila,

ppłk Adam Czajkowski,

kpt. Dariusz Kaczmarski.

1) ocena gry w marszu, w której najlepszą była orkiestra OSP Kiełczewice Górne gm. Strzyżewice nagrodzona pucharem Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,

2) koncerty konkursowe, w której zwyciężyła orkiestra z Mełgwi, nagrodzona pucharem i nagrodę Marszałka Województwa Lubelskiego,

II miejsce zajęła orkiestra z Kiełczewic Górnych,

III miejsce z Lubartowa,

IV miejsce z Tomaszowa Lubelskiego,

V miejsce z Ostrowa Lubelskiego

Pozostałe orkiestry uczestniczące w przeglądzie otrzymały wyróżnienia, puchary, pamiątkowe dyplomy i nagrody pieniężne ufundowane przez Prezesa Zarządu OW ZOSP RP, Starostę Janowskiego, Wójta Gminy Batorz i Oddział Wojewódzki Związku OSP RP.

Nagrody, puchary i dyplomy wręczali: dh Marian Starownik Prezes Zarządu OW ZOSP RP, dh Tadeusz Szyszko Dyrektor Zarządu Wykonawczego OW ZOSP RP. st. bryg. Grzegorz Alinowski Lubelski Komendant Wojewódzki PSP, Grzegorz Pyrzyna Starosta Janowski, Henryk Michałek Wójt Gminy Batorz i Jurorzy.

[Galeria zdjęć]

 

Ogólnopolski Konkurs Kronik

XXIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Kronik

Związek OSP RP organizuje konkurs kronik, które należy przesłać do ZG ZOSP RP do końca sierpnia 2016 roku.

W konkursie mogą wziąć kroniki OSP, MDP i Oddziałów Związku OSP RP z terenu naszego województwa.

Bardzo proszę o użycie aktualnych wzorów kart zgłoszenia. Wielu kronikarzy i autorów przesyła stare formularze i to utrudnia pracę.

Proszę również o zwrócenie uwagi, czy kronikarze wpisują adresy korespondencyjne.

Regulamin oraz karty zgłoszenia znajdą Państwo w poniższych zakładkach

Zainteresowane jednostki OSP prosimy o kontakt

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

[Konkurs Kronik 2016]

[Konkurs Monografie 2016]

[Regulamin]

Strażacy ochotnicy na ŚDM Czekamy na wasze zdjęcia!

Planujemy opublikowanie wielkiej fotorelacji dokumentującej udział ochotniczych straży pożarnych i ich członków w Światowych Dniach Młodzieży 26-31 lipca 2016.

Wszystkich strażaków ochotników zaangażowanych w przygotowania, organizację, zabezpieczenie oraz inne zadania na rzecz ŚDM zachęcamy do nadsyłania zdjęć obrazujących działalność OSP.

W mailu z załączonymi zdjęciami prosimy podać:

• nazwę OSP,

• imię i nazwisko autora zdjęć oraz kontakt telefoniczny,

• krótki opis fotografii (na czym polegało zaangażowanie strażaków, jakie wykonywali zadania) ,

• oświadczenie: wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zdjęć na stronach www: zosprp.pl i strazak.org.pl oraz w celu promowania działalności OSP.

Za zdjęcia opublikowane w papierowym wydaniu „Strażaka” redakcja wypłaci honorarium autorskie.

Zdjęcia prosimy przesyłać na adres: foto@strazak.org.pl

Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w zawodach sportowych wg regulaminu CTIF Parczew 2016

W dniu 2 lipca 2016 roku na Obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Parczewie przeprowadzono Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w zawodach wg regulaminu CTIF dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych w klasach A i B.

W zawodach udział wzięło 9 drużyn w następujących grupach klasyfikacyjnych:

Klasa „A” Ochotnicze Straże Pożarne - 5 drużyn

Klasa „B” Ochotnicze Straże Pożarne - 1 drużyna

Klasa „A” Kobiece Drużyny Pożarnicze - 2 drużyny

Klasa „B” Kobiece Drużyny Pożarnicze - 1 drużyna

Łącznie w zawodach stratowało 90 zawodników.

Zawody przeprowadzono wg regulaminu Tradycyjnych Międzynarodowych Zawodów Pożarniczych CTIF- wydanie 6 z 2002 r.

Komisję sędziowską stanowili strażacy z Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej pod przewodnictwem

mł. bryg. Tadeusza Bujno.

Klasyfikacja generalna na zawodach przedstawia się następująco:

W Klasie „A”:

1. Miejsce - OSP Milanów z wynikiem - 386, 59 punktów,

2. Miejsce - OSP Parczew z wynikiem - 378, 11 punktów,

3. Miejsce - OSP Trzydnik Duży z wynikiem - 376, 09 punktów,

4. Miejsce - OSP Garbów z wynikiem - 374, 00 punktów,

5. Miejsce - OSP Wilkołaz z wynikiem - 355, 44 punktów.

W Klasie „B”:

1. Miejsce - OSP Wilkołaz z wynikiem - 365, 26 punktów.

W Klasie „A”- Drużyny kobiece :

1. Miejsce - OSP Parczew z wynikiem - 374, 35 punktów,

2. Miejsce - OSP Garbów z wynikiem - 372, 55 punktów.

W Klasie „B” – Drużyny kobiece:

1. Miejsce - OSP Piszczac z wynikiem - 203,75 punktów.

Zawody swoją obecnością zaszczycili:

dh Marian Starownik - Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie,

st. bryg. Szczepan Goławski - Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,

dh Tadeusz Szyszko - Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. lubelskiego,

dh Waldemar Wezgraj - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie,

Komendanci Powiatowi (Miejscy ) PSP w terenu woj. lubelskiego,

Wojewódzkie Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych podsumował dh Marian Starownik – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie wraz z Zastępcą Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Szczepanem Goławskim.

Wspólnie wręczyli drużynom nagrody, dziękując: zawodnikom za sportową rywalizację, a sędziom i organizatorom za sprawne przeprowadzenie zawodów.

tekst Dariusz Gawlik OW ZOSP RP w Lublinie

zdjęcia: Dariusz Gawlik OW ZOSP RP w Lublinie

[Galeria zdjęć]

 

Wojewódzkie Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg regulaminu CTIF – Parczew 2016 r.

W dniu 18 czerwca 2016 roku na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Parczewie przeprowadzono Wojewódzkie Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg regulaminu CTIF.

W zawodach udział wzięło 11 drużyn chłopięcych oraz 11 dziewczęcych

Łącznie w zawodach startowało 220 zawodników

Zawody przeprowadzono wg REGULAMINU MŁODZIEŻOWYCH ZAWODÓW SPORTOWO-POŻARNICZYCH z 2010 roku

Komisji sędziowskiej przewodniczył - kpt. Grzegorz TYMOSZUK

Klasyfikacja generalna na zawodach przedstawiała się następująco:

W grupie chłopców:

Miejsce 1 MDP Podedwórze pow. parczewski z wynikiem 1044,80 punktów

Miejsce 2 MDP Wohyń pow. radzyński z wynikiem 1043,20 punktów

Miejsce 3 MDP Trzydnik Duży pow. kraśnicki z wynikiem 1037,70 punktów

Miejsce 4 MDP Wola Przybysławska pow. lubelski z wynikiem 1033,00 punktów

Miejsce 5 MDP Tuczna pow. bialski z wynikiem 1031,40 punktów

Miejsce 6 MDP Stojeszyn pow. janowski z wynikiem 1018,20 punktów

Miejsce 7 MDP Hańsk pow. włodawski z wynikiem 1011,20 punktów

Miejsce 8 MDP Brzezice pow. świdnicki z wynikiem 993,60 punktów

Miejsce 9 MDP Zimno pow. tomaszowski z wynikiem 988,30 punktów

Miejsce 10 MDP Kluczkowice pow. opolski z wynikiem 977,80 punktów

Miejsce 11 MDP Ulan Majorat pow. radzyński z wynikiem 969,60 punktów

W grupie dziewcząt:

Miejsce 1 MDP Hańsk pow. włodawski z wynikiem 1028,60 punktów

Miejsce 2 MDP Parczew pow. parczewski z wynikiem 1020,90 punktów

Miejsce 3 MDP Agatówka pow. kraśnicki z wynikiem 1000,40 punktów

Miejsce 4 MDP Wohyń pow. radzyński z wynikiem 992,70 punktów

Miejsce 5 MDP Stojeszyn pow. janowski z wynikiem 977,80 punktów

Miejsce 6 MDP Babin pow. lubelski z wynikiem 954,50 punktów

Miejsce 7 MDP Majdan Sopocki pow. tomaszowski z wynikiem 932,20 punktów

Miejsce 8 MDP Kluczkowice pow. opolski z wynikiem 925,10 punktów

Miejsce 9 MDP Ulan Majorat pow. radzyński z wynikiem 901,10 punktów

Miejsce 10 MDP Pilaszkowice Bazar pow. świdnicki z wynikiem 879,10 punktów

Miejsce 11 MDP Chotyłów pow. bialski z wynikiem 0,00 punktów

Zawody swoją obecnością zaszczycili:

dh Marian Starownik - Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie,

dh Tadeusz Szyszko - Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. lubelskiego,

st. bryg. Szczepan Goławski - Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,

dh Waldemar Wezgraj - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie,

Delegacja Strażaków z Brześcia pod przewodnictwem Aleksandra Sawczuka,

Komendanci Powiatowi (Miejscy ) PSP w terenu woj. lubelskiego,

Wojewódzkie Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych podsumował dh Marian Starownik – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie wraz z Zastępcą Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Szczepanem Goławskim.

Wspólnie wręczyli drużynom nagrody, dziękując: zawodnikom za sportową rywalizację, a sędziom i organizatorom za sprawne przeprowadzenie zawodów.

tekst Dariusz Gawlik OW ZOSP RP w Lublinie

zdjęcia: Dariusz Gawlik OW ZOSP RP w Lublinie i Radosław Szaniawski

[Galeria zdjęć]

 

Informacja o wynikach XXXIX finału centralnego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

“Młodzież Zapobiega Pożarom” 4-6 czerwca 2016 r. w Supraślu

W dniach 4-6 czerwca 2016 r. w Supraślu (woj. podlaskie) odbył się finał centralny XXXIX edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Do rywalizacji o tytuł „Mistrza Polski wiedzy pożarniczej” stanęło 97 najlepszych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu całego kraju.

Również i województwo lubelskie pod opieką dh Marii Pieńkosz reprezentował siedmioosobowy zespół w składzie:

Wojciech Michałek (pow. kraśnicki), Bartłomiej Pękala (pow. lubartowski)- szkoły podstawowe

Krystian Motek (pow. biłgorajski), Paweł Łacek (pow. janowski)- gimnazja

Joanna Waszczuk (pow. bialski), Łukasz Filipek (pow. rycki) oraz Maciej Piątek (pow. kraśnicki)- szkoły ponadgimnazjalne.

W tym roku lubelska młodzież była najliczniejszą grupą spośród wszystkich województw.

Do grona zwycięzców eliminacji wojewódzkich dołączył bowiem Maciej Piątek, który dzięki ubiegłorocznemu triumfowi w najstarszej kategorii wiekowej, został zakwalifikowany do finału centralnego bez konieczności udziału w etapach niższego szczebla.

Rywalizacja o tytuły najlepszych była bardzo zacięta. O wysokim poziomie trudności tegorocznej edycji świadczą wyniki z pierwszego etapu-testów pisemnych, w których najlepsze rezultaty oscylowały w granicach 27-31 punktów na 40 możliwych do zdobycia.

Mimo to walka o awans do ścisłego finału toczyła się do samego końca.

W grupie uczniów szkół gimnazjalnych bój o miejsce w gronie najlepszej „piątki” stoczyło aż sześć osób, wśród których znalazł się reprezentant naszego województwa - Paweł Łacek. Niestety Pawłowi zabrakło niewiele, by zamknąć ścisłą grupę finalistów.

Mimo to Lubelszczyzna zaakcentowała swoją obecność na Podlasiu.

W najstarszej grupie wiekowej tytuł Mistrza Polski Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej zdobył Maciej Piątek, który, po części praktycznej i finale ustnym, zdobył najwięcej punktów.

Warty podkreślenia jest fakt, iż jest to drugi z rzędu tryumf Maćka na najwyższym szczeblu tej imprezy.

Dzięki tegorocznemu zwycięstwu zostaje on zwolniony z egzaminów teoretycznych podczas naboru w wybranej przez siebie Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej.

Pozostali nasi reprezentanci również nie zawiedli i pomimo zakończenia swojego udziału na etapie pisemnym, pokazali, że województwo lubelskie ma uzdolnioną młodzież i będą oni siłą w następnych edycjach.

Podsumowanie XXXIX edycji turnieju miało miejsce w Pałacu Branickich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Najlepsi odebrali nagrody oraz słowa gratulacji z rąk prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP - dh Waldemara Pawlaka, przewodniczącego Jury turnieju - st. bryg. Pawła Rochali oraz fundatorów nagród.

Podczas trzydniowego pobytu organizatorzy zadbali o liczne atrakcje dla uczestników, do których należało zwiedzanie Supraśla i meczetu w Kruszynianach, możliwość poznania kultury tatarskiej oraz prawosławnej, a także wieczór integracyjny, zorganizowany w miejscu zakwaterowania.

Miejmy nadzieję, że za rok również nasze województwo sięgnie po najwyższe laury.

Tymczasem gratulujemy zwycięzcom tegorocznej edycji, rodzicom oraz opiekunom.

autor tekstu: Maciej Piątek

zdjęcia: Maria Pieńkosz

Na podstawie Regulaminu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej “Młodzież Zapobiega Pożarom” Jury finału centralnego

w składzie:

st. bryg. Paweł Rochala - przewodniczący

mł. bryg. Ariadna Koniuch

st. kpt. Patryk Maruszak

mł. asp. Arkadiusz Kot

dr Krzysztof Adam Latocha

Adam Nowak

Po dokonaniu oceny prac i przeprowadzeniu dogrywki gr. I, II i III zakwalifikowało do finału ustnego następujących uczestników eliminacji pisemnych:

Grupa I – szkoły podstawowe

Konrad Kozdrański, podkarpackie - 27 pkt

Miłosz Mesjasz, woj. lubuskie - 27 pkt

Szymon Maryniak, woj. opolskie - 26 pkt

Alan Jagodziński, woj. kujawsko-pomorskie - 25 pkt

Krzesimir Bryszewski, woj. wielkopolskie - 25 pkt

Grupa II – gimnazja

Kamil Krauz, woj. podkarpackie - 30 pkt

Marcin Wójcik, woj. świętokrzyskie - 29 pkt

Jakub Kusz, woj. lubuskie - 28 pkt

Cezary Sagan, woj. podkarpackie - 27 pkt

Szymon Wiatrok, woj. śląskie - 26 pkt

Grupa III – szkoły ponadgimnazjalne

Maciej Piątek, woj. lubelskie - 31 pkt

Justyna Kowalczewska, woj. zachodniopomorskie - 30 pkt

Elżbieta Popowicz, woj. wielkopolskie - 30 pkt

Patryk Filipczyk, woj. śląskie - 27 pkt

Tomasz Wstawski, woj. wielkopolskie - 26 pkt

W całości wyniki eliminacji pisemnych kształtują się następująco:

Grupa 1 - szkoły podstawowe

1. Kozdrański Konrad podkarpackie - 27 pkt finał

2. Mesjasz Miłosz lubuskie - 27 pkt finał

3. Maryniak Szymon opolskie - 26 pkt finał

4. Połcik Szymon śląskie - 25 pkt dogrywka

5. Bryszewski Krzesimir wielkopolskie - 25 pkt dogrywka, finał

6. Jagodziński Alan kujawsko-pomorskie - 25 pkt dogrywka, finał

7. Chyb Adrian świętokrzyskie - 23 pkt

8. Jadłowska Julia warmińsko-mazurskie - 23 pkt

9. Knop Ewa łódzkie - 23 pkt

10. Rudnicki Kuba łódzkie - 23 pkt

11. Siczek Aleksandra mazowieckie - 23 pkt

12. Behrendt Artur warmińsko-mazurskie - 22 pkt

13. Brzychczy Bartosz małopolskie - 22 pkt

14. Grochowska Weronika podlaskie - 22 pkt

15. Krakowiak Hubert mazowieckie - 22 pkt

16. Michałek Wojciech lubelskie - 21 pkt

17. Cholewa Dominik zachodniopomorskie - 21 pkt

18. Malczyńska Aleksandra podkarpackie - 21 pkt

19. Kowalczyk Maciej Pomorskie - 20 pkt

20. Ponomarenkow Natalia lubuskie - 20 pkt

21. Ślusarczyk Wiktoria małopolskie - 20 pkt

22. Goldberg Zuzanna opolskie - 19 pkt

23. Jereczek Magda pomorskie - 19 pkt

24. Mazurczak Kacper kujawsko-pomorskie - 19 pkt

25. Skotnicki Kamil świętokrzyskie - 19 pkt

26. Marcol Sylwia śląskie - 18 pkt

27. Offman Aleksandra dolnośląskie - 18 pkt

28. Pękala Bartłomiej lubelskie - 18 pkt

29. Pluta Dominik zachodniopomorskie - 18 pkt

30. Cyrulik Łukasz dolnośląskie - 16 pkt

31. Meller Sławomir wielkopolskie - 15 pkt

32. Pużyńska Barbara podlaskie - 14 pkt

Grupa 2 - szkoły gimnazjalne

1. Krauz Kamil podkarpackie - 30 pkt finał

2. Wójcik Marcin świętokrzyskie - 29 pkt finał

3. Kusz Jakub lubuskie - 28 pkt finał

4. Sagan Cezary podkarpackie - 27 pkt finał

5. Adamczewski Rafał kujawsko-pomorskie - 26 pkt dogrywka

6. Cichocki Tomasz wielkopolskie - 26 pkt dogrywka

7. Greś Klaudia podlaskie - 26 pkt dogrywka

8. Kłoczko Jakub podlaskie - 26 pkt dogrywka

9. Łacek Paweł lubelskie - 26 pkt dogrywka

10. Wiatrok Szymon śląskie - 26 pkt dogrywka, finał

11. Bała Julia świętokrzyskie - 25 pkt

12. Hallmann Dawid pomorskie - 25 pkt

13. Królik Wioletta dolnośląskie - 25 pkt

14. Wojtczak Zuzanna mazowieckie - 25 pkt

15. Kamińska Marta wielkopolskie - 24 pkt

16. Motek Krystian lubelskie - 24 pkt

17. Sobantka Patrycja łódzkie - 24 pkt

18. Wąs Anna małopolskie - 24 pkt

19. Bartkowski Jakub opolskie - 23 pkt

20. Leśnicka Izabela małopolskie - 23 pkt

21. Buniak Filip zachodniopomorskie - 22 pkt

22. Dytko Marek lubuskie - 22 pkt

23. Okonek Mateusz kujawsko-pomorskie - 22 pkt

24. Dudziak Jan zachodniopomorskie - 21 pkt

25. Filipkowski Łukasz pomorskie - 21 pkt

26. Brzuska Julia mazowieckie - 20 pkt

27. Krućko Jakub warmińsko-mazurskie - 20 pkt

28. Legierska Małgorzata śląskie - 20 pkt

29. Składowska Julia łódzkie - 20 pkt

30. Wadecki Jakub warmińsko-mazurskie - 20 pkt

31. Wyrwa Aleksandra opolskie - 20 pkt

32. Kliś Weronika dolnośląskie - 19 pkt

Grupa 3 - szkoły ponadgimnazjalne

1. Piątek Maciej lubelskie - 31 pkt finał

2. Kowalczewska Justyna zachodniopomorskie - 30 pkt finał

3. Popowicz Elżbieta wielkopolskie - 30 pkt finał

4. Filipczyk Patryk śląskie - 27 pkt finał

5. Wstawski Tomasz wielkopolskie - 26 pkt dogrywka, finał

6. Zięba Marcin podkarpackie -26 pkt dogrywka

7. Jarząbek Sebastian łódzkie - 25 pkt

8. Muskała Marcin łódzkie - 25 pkt

9. Borejko Adam podlaskie - 24 pkt

10. Silwon Paweł zachodniopomorskie - 24 pkt

11. Cholewa Mateusz dolnośląskie - 22 pkt

12. Filipek Łukasz lubelskie - 22 pkt

13. Grabowska Faustyna kujawsko-pomorskie - 21 pkt

14. Kaluga Karol dolnośląskie - 21 pkt

15. Kubik Rafał opolskie - 21 pkt

16. Waszczuk Joanna lubelskie - 21 pkt

17. Cichoń Kamila świętokrzyskie - 20 pkt

18. Ewertowska Maria warmińsko-mazurskie - 20 pkt

19. Godusławski Mateusz mazowieckie - 20 pkt

20. Kensicki Paweł pomorskie - 20 pkt

21. Zawadzki Robert pomorskie - 20 pkt

22. Dąbek Bartłomiej świętokrzyskie - 19 pkt

23. Kasprzyk Edyta małopolskie - 19 pkt

24. Kozioł Dawid podlaskie - 19 pkt

25. Lasek Adrian podkarpackie - 19 pkt

26. Madej Weronika warmińsko-mazurskie - 19 pkt

27. Starowicz Fabian małopolskie - 19 pkt

28. Leśniewska Dominika kujawsko-pomorskie - 18 pkt

29. Miotk Andrzej lubuskie - 18 pkt

30. Cygler Paweł śląskie - 15 pkt

31. Drączkowski Mariusz lubuskie - 15 pkt

32. Ibrom Kamil opolskie - 15 pkt

33. Szturemski Michał mazowieckie - 15 pkt

W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

Grupa I – szkoły podstawowe

1. Miłosz Mesjasz, woj. lubuskie 12 pkt

2. Konrad Kozdrański, woj. podkarpackie 10 pkt

3. Krzesimir Bryszewski, woj. wielkopolskie 9 pkt

4. Szymon Maryniak, woj. opolskie 7 pkt

5. Alan Jagodziński, woj. kujawsko-pomorskie 4 pkt

Grupa II – gimnazja

1. Jakub Kusz, woj. lubuskie 9 pkt

2. Kamil Krauz, woj. podkarpackie 8 pkt

3. Marcin Wójcik, woj. świętokrzyskie 7 pkt

4. Cezary Sagan, woj. podkarpackie 6 pkt

5. Szymon Wiatrok, woj. śląskie 6 pkt

Grupa III – szkoły ponadgimnazjalne

1. Maciej Piątek, woj. lubelskie 11 pkt

2. Tomasz Wstawski, woj. wielkopolskie 10 pkt

3. Justyna Kowalczewska, woj. zachodniopomorskie 9 pkt

4. Patryk Filipczyk, woj. śląskie 9 pkt

5. Elżbieta Popowicz, woj. wielkopolskie 7 pkt

[Galeria zdjęć]

 

Eliminacje Wojewódzkie XXXIX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ph. „ Młodzież Zapobiega Pożarom”.

W eliminacjach wzięło udział 60 uczestników z 20 powiatów województwa lubelskiego.

Współorganizatorami tegorocznej edycji byli:

- Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie.

- Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

W części pierwszej młodzież odpowiadała na 30 pytań testowych o zróżnicowanym poziomie trudności.

Do finału ustnego, po dogrywce w grupie I i grupie III, zakwalifikowało się po pięciu najlepszych uczestników z każdej grupy wiekowej. Finaliści odpowiadali na trzy losowo wybrane pytania.

W wyniku rozgrywek finałowych /ustnych/ kolejność miejsc w finale ukształtowała się następująco:

Grupa I szkoły podstawowe:

1. Wojciech Michałek 7/25 pkt powiat kraśnicki,

2. Bartłomiej Pękala 7/24 pkt powiat lubartowski,

3. Marta Mołdoch 4/22 pkt powiat świdnicki,

4. Klaudia Czerniec 4/22 pkt powiat lubelski,

5. Jonatan Żółkiewski 1/22 pkt powiat chełmski.

Grupa II szkoły gimnazjalne:

1. Paweł Łacek 9/24 pkt powiat janowski,

2. Krystian Motek 4,5/23 pkt powiat biłgorajski,

3. Adrian Świrszcz 3,5/23 pkt powiat zamojski,

4. Karolina Krzemińska 3/24 pkt powiat kraśnicki,

5. Łukasz Krzos 1,5/28 pkt powiat lubelski.

Grupa III szkoły ponadgimnazjalne:

1. Joanna Waszczuk 7/21 pkt powiat bialski,

2. Łukasz Filipek 5,5/25 pkt powiat rycki,

3. Łukasz Koper 4/25 pkt powiat łęczyński,

4. Dawid Misiura 3/26 pkt powiat chełmski,

5. Łukasz Palat 3/24 pkt powiat krasnostawski.

Zdobywcy dwóch pierwszych miejsc w każdej grupie wiekowej wezmą udział w finale centralnym XXXIX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ph. „ Młodzież Zapobiega Pożarom” w Supraślu, w dniach 4-6 czerwca br.

Wszyscy uczestnicy turnieju oraz opiekunowie otrzymali okolicznościowe dyplomy i podziękowania.

Fundatorami nagród oraz upominków dla uczestników byli:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, który reprezentowała Pani Elżbieta Małek

oraz

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa lubelskiego, który reprezentowali Prezes Marian Starownik oraz Dyrektor Biura Tadeusz Szyszko.

[Galeria zdjęć]

 

Briefing prasowy inaugurujący kampanię pod hasłem „STOP pożarom traw!”

22 marca 2016 r. w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 17 w Warszawie odbył się briefing prasowy inaugurujący kampanię pod hasłem „STOP pożarom traw!”, który poprowadził st. bryg. Paweł Frątczak, rzecznik prasowy KG PSP.

Przedstawił on dane statystyczne, skalę zaangażowania straży pożarnej w interwencje związane z wypalaniem traw, straty dla środowiska naturalnego oraz koszty, jakie ponosi każdy obywatel w związku z pożarami i zaangażowaniem służb ratowniczych. Wspólna kampania informacyjna Komendy Głównej PSP oraz Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych ma na celu zmniejszenie liczby pożarów traw oraz podniesienie świadomości ludzi w zakresie zagrożeń związanych z wiosennym podpalaniem nieużytków rolnych. W grupie docelowej akcji znaleźli się m.in. nauczyciele, dzieci i młodzież szkolna, mieszkańcy terenów wiejskich, właściciele ogródków działkowych.

Od początku roku do 24 marca 2016 roku strażacy w woj. lubelskim wyjeżdżali już do ponad 340 pożarów traw, łąk i nieużytków.

KAMPANIA INFORMACYJNA "STOP POŻAROM TRAW!"

Podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego ph. "Zapobiegajmy pożarom"

Z oceny prac plastycznych Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „ Zapobiegajmy pożarom” dokonanej przez komisję ds. Młodzieży OW ZOSP RP w Lublinie, 09 lutego 2016 r. w składzie:

1. Andrzej Biernat – przewodniczący

2. Andrzej Grzesiuk – członek

3. Krzysztof Karaś – członek

4. Zbigniew Narolski – członek

5. Dariusz Gawlik – członek

Stwierdzono, że do oceny na szczeblu wojewódzkim przesłano 142 prace z terenu województwa, wykonane różną techniką,

z czego do oceny na szczeblu centralnym wybrano prace w poszczególnych grupach w/w jn:.

I Grupa wiekowa - przedszkola:

Wyróżnienie – Nikola Andrasiuk - Zespół Szkół im. Orła Białego w Kobylanach, gm. Terespol,

Wyróżnienie – Bartłomiej Baczkura - Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Sworach, gm. Biała Podlaska,

Wyróżnienie – Patrycja Lato - Szkoła Podstawowa w Brzezinach, gm. Lubartów,

Wyróżnienie – Kacper Trochonowicz - Szkoła Podstawowa w Charlężu, gm. Spiczyn,

Wyróżnienie – Rozalia Mańka - Zespół Placówek Oświatowych w Jabłoniu, gm. Jabłoń,

II Grupa wiekowa- szkoły podstawowe - klasy I-III:

Wyróżnienie – Julia Wawryniuk - Szkoła Podstawowa w Sworach, gm. Biała Podlaska,

Wyróżnienie – Oliwia Białota - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Abramowie, gm. Abramów,

Wyróżnienie – Zuzanna Gontarczyk - Szkoła Podstawowa w Abramowie, gm. Abramów,

Wyróżnienie – Antonio Orlando - Szkoła Podstawowa nr 3 w Tomaszowie Lubelskim, gm. Tomaszów Lubelski,

Wyróżnienie – Oliwia Kozieja - Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Hańsku, gm. Hańsk,

III Grupa wiekowa- szkoły podstawowe klasy - IV-VI:

Wyróżnienie – Bernadetta Prokupiuk - Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego, gm. Piszczac,

Wyróżnienie – Mateusz Kucharczyk - Szkoła Podstawowa w Annoborze, gm. Lubartów,

Wyróżnienie – Wiktoria Deruś - Szkoła Podstawowa w Maciejowie Starym, gm. Wysokie,

Wyróżnienie – Eryka Romaneczko - Szkoła Podstawowa Kodeniec, gm. Dębowa Kłoda,

Wyróżnienie – Maja Chmielowiec - Szkoła Podstawowa w Lubyczy Królewskiej, gm. Lubycza Królewska,

IV Grupa wiekowa– szkoły - gimnazjalne:

Wyróżnienie – Kinga Linkiewicz - Publiczne Gimnazjum nr 1 w Wisznicach, gm. Wisznice,

Wyróżnienie – Natalia Frończuk - Publiczne Gimnazjum nr 1 w Wisznicach, gm. Wisznice,

Wyróżnienie – Emila Pożnowicz - Publiczne Gimnazjum nr 1 w Wisznicach, gm. Wisznice,

Wyróżnienie – Julia Pałka - ZS z Odziałami Integracyjnymi w Cycowie, gm. Cyców,

Wyróżnienie – Kamil Grzegorczyk - Publiczne Gimnazjum nr 1 w Kurowie, gm. Kurów,

V Grupa wiekowa – szkoły ponadgimnazjalne:

Wyróżnienie – Sylwia Gromysz - Liceum Ogólnokształcące w Wisznicach, gm. Wisznice,

Wyróżnienie – Eryka Symbor - RCEZ Lubartów, gm. Lubartów,

Wyróżnienie – Dominik Grabowiec - RCEZ Lubartów, gm. Czemierniki,

Wyróżnienie – Sylwia Trybała - Zespół Szkół nr 2 w Tomaszowie Lubelskim, gm. Tomaszów Lubelski,

VI Grupa wiekowa – dorośli:

Wyróżnienie – Wioleta Skiba - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Grabowicy, gm. Susiec,

Wyróżnienie – Katarzyna Wasiura - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Grabowicy, gm. Susiec.

Wyróżnione prace zostały przesłane do Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, gdzie wezmą udział w eliminacjach szczebla centralnego.

XXXI Wojewódzkiego Przeglądu Orkiestr Dętych OSP

Zapraszamy do XXXI Wojewódzkiego Przeglądu Orkiestr Dętych OSP pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego, który odbędzie się 19 czerwca 2016 r. w Batorzu pow. janowski.

Wszystkie orkiestry strażackie z naszego województwa mile widziane są w organizowanym przeglądzie.

Uczestniczącym orkiestrom zapewniamy nagrody pieniężne, pamiątkowe puchary i dyplomy oraz wyżywienie i napoje.

[Karta zgłoszenia]

©JŁ